Cách sử dụng hàm VAR ước tính phương sai … – Thegioididong.com

Tháng Một 10, 2024

Hàm VAR trong Excel là hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu cho trước và nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về cách thực hiện nhé.

I. Hàm VAR là gì? Ứng dụng của hàm VAR trong Excel

1. Định nghĩa

Hàm VAR là một hàm toán học dùng để tính phương sai dựa trên mẫu là một tập dữ liệu cho trước.

 • Phương sai lớn: Cho biết các số trong tập dữ liệu nằm cách xa giá trị trung bình và biến động lớn.
 • Phương sai nhỏ: Cho biết các số trong tập dữ liệu nằm gần giá trị trung bình và ít có sự biến động.
 • Phương sai bằng 0: Tất cả các giá trị trong một tập dữ liệu là giống hệt nhau hoặc không có sai số và tất cả các phương sai không bằng 0 sẽ là số dương.

Ứng dụng của hàm VAR trong Excel:

 • Tìm phương sai của một tập dữ liệu nhanh chóng.
 • Có thể kết hợp với hàm khác trong Excel để hỗ trợ công việc.
 • Giúp thao tác trong Excel chuyên nghiệp hơn.
Xem ngay bài hay nhất:  Cách thay số 0 bằng dấu gạch trong Excel - Đỗ Bảo Nam Blog

2. Công thức toán học

Công thức hàm VAR sử dụng

Công thức hàm VAR sử dụng

Trong đó:

 • x là trung độ mẫu AVERAGE(number1,[number2],…)
 • n là kích thước mẫu.

II. Cách sử dụng hàm VAR trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm: =VAR(number1,[number2],…)

Trong đó:

 • Number1: Là đối số đầu tiên của số thứ nhất tương ứng với một mẫu trong một tập hợp.
 • Number2,…: Là các đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với một mẫu của một tập hợp.

Lưu ý:

 • VAR giả định các đối số sẽ là một mẫu của tập hợp. Nếu dữ liệu của bạn thể hiện toàn bộ tập hợp cần dùng hàm VARP để tính toán phương sai.
 • Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
 • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.
 • Các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.
 • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.
 • Nếu bạn muốn đưa các giá trị lô-gic và các trình bày số dạng văn bản vào trong một tham chiếu như là một phần của tính toán hãy dùng hàm VARA.

2. Cách sử dụng

Ví dụ: Hãy sử dụng hàm VAR để tìm kết quả phương sai độ bền của các số trong bảng sau.

Xem ngay bài hay nhất:  Cách tính RSD trong Excel dễ dàng với 2 hàm STDEV và STDEVP

Bước 1: Ở bảng dữ liệu ví dụ trên bạn nhập hàm như hình vào ô tham chiếu.

Hướng dẫn sử dụng hàm VAR

Hướng dẫn sử dụng hàm VAR

Bước 2: Bạn nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Trên đây là Cách sử dụng hàm VAR ước tính phương sai dựa theo mẫu trong Excel có ví dụ minh họa. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn thực hiện được trong công việc cũng như học tập và nếu bạn có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đứng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích bạn nhé.