Giới thiệu về thông số URL – Brandee

Tháng Mười Hai 2, 2022

Thông số URL có thể giúp bạn hiểu được hiệu quả của quảng cáo. Ví dụ: bạn có thể sử dụng thông số URL để xác định nguồn gốc của lưu lượng truy cập quảng cáo và biết quảng cáo nào đã thúc đẩy chuyển đổi. Thông tin chi tiết từ thông số URL có thể cho biết mọi người đã nhấp vào liên kết nào để truy cập trang đích của quảng cáo, chẳng hạn như trang web hoặc Trang Facebook của bạn. Lưu ý rằng mặc dù bạn có thể thêm thông số URL vào quảng cáo của mình trên Facebook, bạn vẫn cần sử dụng công cụ phân tích trang web để theo dõi kết quả.

Bạn có thể thêm thông số URL vào quảng cáo trên Facebook của mình trong quy trình tạo quảng cáo. Bạn có thể đặt thông số URL trên các quảng cáo liên kết đến trang đích bên ngoài Facebook, chẳng hạn như trang web của bạn, hoặc trên các quảng cáo quảng bá những bài viết hiện có trên Facebook. Nếu bạn đang thêm thông số URL vào một bài viết hiện có trên Facebook và bài viết đó liên kết đến một URL trang web bên ngoài Facebook, thông số URL của bạn sẽ chỉ áp dụng cho các nhấp chuột vào URL trên quảng cáo chứ không áp dụng cho các nhấp chuột có thể xảy ra nếu ai đó thấy bài viết một cách tự nhiên và nhấp chuột vào liên kết.

Cách thêm thông số URL vào quảng cáo trên Facebook:

  1. Tạo chiến dịch quảng cáo mới trong Trình quản lý quảng cáo hoặc tiếp tục dùng một chiến dịch đã lưu làm bản nháp.

    Có thể sử dụng các mục tiêu sau cho thông số động:

    Lưu ý: thông số động không hỗ trợ quảng cáo cài đặt ứng dụng di động. Thông số động cũng sẽ không hoạt động với bất kỳ liên kết sâu nào trong ứng dụng di động.

  2. Sau khi nhập thông tin của bạn ở cấp độ Chiến dịchNhóm quảng cáo, hãy chuyển đến cấp độ Quảng cáo để đặt Thông số URL.
  3. Ở cấp độ Quảng cáo, nhấp vào Tạo thông số URL trong phần URL trang web.
Xem ngay bài hay nhất:  Paypal là gì? Cách nạp tiền vào Paypal đơn giản, chi tiết

Lưu ý rằng bạn cũng có thể tạo thông số URL trong phần Theo dõi ở cấp độ Quảng cáo. Bạn có thể thêm thông số URL vào cả trường URL trang web (như một phần của URL) lẫn trường Thông số URL. Mọi thông số mà bạn thêm vào trường Thông số URL sẽ được thêm vào trường URL trang web với điều kiện các thông số không trùng nhau. Thông số trong trường Thông số URL sẽ ghi đè thông số trùng lặp trong trường URL trang web.

Ví dụ: nếu bạn có hai thông số, một thông số là utm_source=1 trong trường URL trang web còn thông số kia là utm_source=2 trong trường Thông số URL, thì chỉ utm_source=2 sẽ xuất hiện trong URL cuối cùng.

Nhập các thông số mà bạn muốn theo dõi. Mỗi thông số sẽ bao gồm một khóa hoặc thông tin nhận dạng quảng cáo và giá trị mà bạn chỉ định cho khóa đó. Khóa và giá trị được kết nối bằng dấu bằng (=) và bạn có thể thêm nhiều thông số URL vào quảng cáo bằng cách tách các thông số bằng ký hiệu và (&).

Ví dụ: nếu bạn muốn theo dõi quảng cáo có nền màu xanh lam, hãy thử thêm “background=blue” vào thông số của bạn. Khóa là “background” và giá trị là “blue”. Điều này tạo ra một URL duy nhất cho quảng cáo cụ thể này. Trong ví dụ nói trên, URL đó sẽ là “www.example.com?background=blue.”

Xem ngay bài hay nhất:  Travel Blogger là gì? Làm gì để Kiếm tiền đi Du lịch - Doligo

Khi bạn xong, hãy nhấp vào Áp dụng. Bạn sẽ nhìn thấy thông số URL của mình trong trường này.

Thông số động URL

Bạn có thể nhập thông số URL tùy chỉnh của riêng mình hoặc sử dụng các thông số URL động mà chúng tôi cung cấp cho quảng cáo của bạn. Các thông số động rất hữu ích vì chúng giúp tự động điền giá trị của thông số dựa trên thông tin bạn cung cấp khi thiết lập quảng cáo và thông tin liên quan đến cách phân phối quảng cáo.

Chúng tôi cung cấp các thông số động URL sau để đặt trên quảng cáo của bạn:

Chúng tôi không còn hỗ trợ thông số vị trí quảng cáo nữa.

Thông số dựa trên tên

Các thông số dựa trên tên, chẳng hạn như ad.name, sẽ được đặt theo tên quảng cáo, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch dùng khi đăng quảng cáo lần đầu tiên. Bạn vẫn có thể thay đổi tên quảng cáo, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch nhưng thông số vẫn sẽ dựa trên tên ban đầu. Điều này có nghĩa là không thể thay đổi các giá trị thông số URL chứa tên quảng cáo, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch trong suốt thời gian chạy chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo đó sau khi đăng. Nếu muốn thay đổi giá trị thông số, thì bạn phải tạo và đăng một chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo mới.

Ví dụ: nếu muốn theo dõi nguồn và tên chiến dịch, bạn cần nhập các thông số sau:

Xem ngay bài hay nhất:  Workshop là gì? Lợi ích và quy trình tổ chức workshop thành công

utm_campaign={{campaign.name}}&utm_content={{ad.name}}.

Nếu tên chiến dịch của bạn là Khảo sát 2018 và tên quảng cáo là Kỳ nghỉ, thì thông số động sẽ tự động lấy các giá trị thích hợp cho những thông số này. Trong ví dụ này, URL sẽ xuất hiện là utm_campaign=Prospecting%202018&utm_content=Holiday. Bạn không thể thay đổi giá trị của thông số này sau khi đăng chiến dịch.

Thông số động dựa trên tên, trong trường hợp này là {{campaign.name}}, sẽ được đặt theo tên chiến dịch dùng khi đăng quảng cáo lần đầu tiên. Bạn có thể thay đổi tên chiến dịch nhưng giá trị thông số vẫn sẽ dựa trên tên ban đầu.

Giá trị thông số động

Nếu đang sử dụng Google Analytics, bạn nên nhập một thông số UTM để theo dõi. Ví dụ: nếu muốn xem tên quảng cáo và chiến dịch quảng cáo trong Google Analytics, bạn cần đặt các thông số sau:

utm_campaign={{campaign.name}}&utm_content={{ad.name}}

Khi bạn kiểm tra số liệu trong công cụ phân tích trang web của mình, hệ thống sẽ tự động điền các giá trị này để bạn có thể biết chiến dịch và quảng cáo nào đã tạo ra lưu lượng truy cập hoặc chuyển đổi trên trang web.

* Nguồn: Facebook