1-/legal/premium-family-terms/ – Spotify

Tháng Mười Hai 2, 2022

VUI LÒNG ĐỌC KỸ TOÀN BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU. CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY LIỆT KÊ CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ HẠN CHẾ QUAN TRỌNG VỀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP GÓI ĐĂNG KÝ SPOTIFY PREMIUM FAMILY.

2020-07-01

1. Giới thiệu

Gói đăng ký Spotify Premium Family (gọi chung là “Gói đăng ký Premium Family“) do Spotify cung cấp, tuân theo các điều khoản và điều kiện sau (gọi chung là “Điều khoản và điều kiện sử dụng Premium Family“) và tuân thủ [Điều khoản và điều kiện sử dụng Spotify] (https://www.spotify.com/legal/end-user-agreement)) được dẫn chiếu trong Điều khoản và điều kiện này. Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa trong Điều khoản và điều kiện này sẽ có nghĩa giống như trong Điều khoản và điều kiện sử dụng Spotify.

Từ thời điểm bạn kích hoạt tài khoản chính bằng cách gửi chi tiết thanh toán và thanh toán mức phí đã thông báo, Gói đăng ký Premium Family cấp cho chủ tài khoản chính và tối đa năm (5) thành viên trong gia đình quyền truy cập các tài khoản phụ của gói Spotify Premium Family. Bằng cách gửi chi tiết thanh toán của bạn, bạn (i) chấp thuận cho chúng tôi sử dụng chi tiết thanh toán của bạn theo Chính sách quyền riêng tư và (ii) thừa nhận cũng như đồng ý với Điều khoản và điều kiện sử dụng Premium Family này.

2. Điều kiện sử dụng và xác thực địa chỉ

Xem ngay bài hay nhất:  Business case là gì và những nội dung liên quan bạn cần biết

A. Để đủ điều kiện sử dụng Gói đăng ký Premium Family, chủ tài khoản chính và chủ tài khoản phụ phải là thành viên trong gia đình cư trú tại cùng một địa chỉ.

B. Sau khi kích hoạt tài khoản Premium Family phụ, bạn sẽ cần phải xác thực địa chỉ nhà của mình.

C. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể yêu cầu xác thực lại địa chỉ nhà của bạn để xác nhận rằng bạn vẫn đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện.

Chúng tôi sử dụng tính năng tìm kiếm địa chỉ trên Google Maps để giúp bạn tìm và thiết đặt địa chỉ của mình. Địa chỉ bạn nhập khi kích hoạt hoặc xác thực lại sẽ tuân theo Điều khoản dịch vụ bổ sung của Google Maps và Chính sách quyền riêng tư của Google.

Spotify giữ quyền chấm dứt hoặc tạm dừng quyền truy cập gói Spotify Premium Family và (các) tài khoản Spotify Premium Family ngay lập tức và vào bất kỳ thời điểm nào nếu bạn không thể đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện và như được quy định khác trong Điều khoản và điều kiện sử dụng Spotify.

3. Hủy dịch vụ

Bạn có thể hủy Gói đăng ký Premium Family vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản Spotify của bạn và thực hiện theo lời nhắc trên trang Tài khoản hoặc bằng cách nhấp vào đây và thực hiện theo hướng dẫn. Nếu chủ tài khoản chính hủy Gói đăng ký Premium Family hoặc tài khoản này bị chấm dứt, (các) tài khoản Premium phụ sẽ tự động chuyển xuống thành Gói dịch vụ Spotify miễn phí.

Xem ngay bài hay nhất:  1 Số thông tin về Marketing xã hội - Azgad Agency

4. Khả năng cung cấp Gói đăng ký Premium Family

Spotify giữ quyền chấm dứt, sửa đổi hoặc tạm ngưng toàn bộ hoặc một phần Gói đăng ký Premium Family vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì. Sau đó, Spotify sẽ không có nghĩa vụ duy trì hoặc cho phép tiếp tục đăng ký Gói đăng ký Premium Family.

5. Các hạn chế khác

A. Không được sử dụng thẻ quà tặng Spotify và các phương thức thanh toán trước khác làm phương thức thanh toán hợp lệ cho Gói đăng ký Premium Family.

B. Nếu bạn hiện đang đăng ký Spotify thông qua bên thứ ba (chẳng hạn như công ty dịch vụ điện thoại), bạn sẽ không thể tận dụng ưu đãi này.

C. Không có chương trình giảm giá nào khác được áp dụng.

D. Bạn sẽ không được hoàn tiền hay được cấp tín dụng cho phần thời gian đăng ký hàng tháng còn lại.

E. Spotify sẽ thông báo cho bạn bất kỳ thay đổi nào về mức phí và bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi về mức phí đó theo Điều khoản và điều kiện sử dụng Spotify.

F. Lưu ý; Nếu bạn là chủ tài khoản Premium, bằng cách tham gia gói Đăng ký Premium Family, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không được hoàn trả phí nếu chuyển từ gói Premium hiện tại trước khi kết thúc thời gian đăng ký đã trả phí. Ngay khi tham gia, bạn sẽ chuyển ngay sang Gói đăng ký Premium Family và quyền truy cập gói Spotify Premium của bạn vẫn không bị gián đoạn, tuy nhiên thời gian sử dụng Premium còn lại đã trả phí, bao gồm cả số ngày Dùng thử miễn phí còn lại, theo gói Premium hiện tại sẽ bị hủy.

Xem ngay bài hay nhất:  Data Feed Là Gì ? Hướng Dẫn Cách Tạo Data Feed Tải Lên Google

Contracting entity: Spotify AB

Sweden SE556703748501