Phễu Marketing là gì? 6 bước xây dựng phễu bán hàng cho mọi

Tháng Một 10, 2024

IV – Cấu trúc phễu khách hàng và chuyển đổi

pheu-marketing-la-gi

1. Nhận thức (Awareness)

 • Mục tiêu của khách hàng tiềm năng: Nhận thức được vấn đề của họ và bắt đầu xác định các giải pháp khả thi.

 • Mục tiêu của doanh nghiệp: Định vị thương hiệu như một giải pháp xứng đáng với USP rõ ràng và để chứng minh quyền hạn của bạn với nội dung giáo dục. Các marketer thu hút khách hàng tiềm năng thông qua quá trình nghiên cứu, khám phá người tiêu dùng và sử dụng các chiến dịch tiếp thị.

 • Nội dung tốt nhất để cung cấp: Bài đăng trên blog, nội dung trang web, hội thảo trên web, hướng dẫn, bài đăng trên mạng xã hội, bản tin email,…

 • Các chỉ số hiệu suất chính cần theo dõi: Lưu lượng truy cập trang web, phạm vi tiếp cận xã hội, người đăng ký email, liên kết đến, lượt truy cập giới thiệu.

Ở quá trình tạo khách hàng tiềm năng này, các thông tin dữ liệu về người dùng sẽ được nhập vào hệ thống quản lý khách hàng tiềm năng để nuôi dưỡng sâu hơn trong phễu khách hàng.

2. Cân nhắc (Consideration)

 • Mục tiêu của khách hàng tiềm năng: Nghiên cứu và xác định loại sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể giải quyết vấn đề của họ, bắt đầu đánh giá các doanh nghiệp cung cấp giải pháp.

 • Mục tiêu của doanh nghiệp: Để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng của bạn bằng chiến lược email, bài đăng trên blog,… để chứng minh doanh nghiệp cung cấp giải pháp tốt nhất.

 • Nội dung tốt nhất: Sách điện tử, nghiên cứu điển hình, công cụ miễn phí, bản dùng thử, hội thảo trên web, gửi email tự động về thông tin về sản phẩm và ưu đãi.

 • Các chỉ số hiệu suất chính cần theo dõi: Tỷ lệ mở email, tỷ lệ chuyển đổi trang đích, nguồn khách hàng tiềm năng, giá mỗi khách hàng tiềm năng, chất lượng khách hàng tiềm năng,…

Xem ngay bài hay nhất:  Submit là gì và cấu trúc từ Submit trong câu Tiếng Anh

3. Chuyển đổi (Conversion)

 • Mục tiêu của khách hàng tiềm năng: Quyết định doanh nghiệp và giải pháp cụ thể nào có thể giải quyết vấn đề của họ.

 • Mục tiêu của doanh nghiệp: Cho khách hàng tiềm năng biết chính xác cách bạn có thể giải quyết vấn đề cụ thể của họ và giúp họ quyết định sản phẩm nào đáp ứng tốt nhất nhu cầu.

 • Nội dung tốt nhất: Lời chứng thực, feedback khách hàng, nghiên cứu điển hình chi tiết, sách trắng so sánh sản phẩm, bản dùng thử miễn phí, ưu đãi, tư vấn,….

 • Các chỉ số hiệu suất chính cần theo dõi: Khách hàng, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng, doanh thu, chi phí trên mỗi khách hàng.

4. Trung thành (Loyalty)

 • Mục tiêu của khách hàng: Để trở nên thoải mái với sản phẩm, liên tục tìm hiểu các cách sử dụng mới. Ngoài ra, họ có thể quyết định sử dụng bất kỳ sản phẩm nào khác của bạn dựa trên sự hài lòng với việc mua hàng và dịch vụ sự hỗ trợ.

 • Mục tiêu của doanh nghiệp: Cung cấp hỗ trợ khách hàng liên tục để thúc đẩy lòng trung thành và giá trị lâu dài của khách hàng.

 • Nội dung tốt nhất: Chủ đề diễn đàn, câu hỏi thường gặp, hướng dẫn, bài đăng trên blog, nội dung dịch vụ khách hàng (trò chuyện, bài đăng trên mạng xã hội).

 • Các chỉ số hiệu suất chính cần theo dõi: Doanh thu định kỳ, giá trị lâu dài của khách hàng, khách hàng đang hoạt động, churn rate (chẳng hạn như tỷ lệ người đăng ký hủy đăng ký).

Xem ngay bài hay nhất:  Cookies là gì? Cookies hoạt động ra sao? Lợi ích của Cookies

5. Vận động (Advocacy)

pheu-marketing-la-gi

 • Mục tiêu của khách hàng: Giúp bạn bè của họ giải quyết những vấn đề tương tự.

 • Mục tiêu của doanh nghiệp: Phát triển kênh bằng cách chuyển khách hàng của bạn thành nhà tiếp thị.

 • Nội dung tốt nhất để cung cấp: Khảo sát, khuyến khích giới thiệu, giảm giá khách hàng thân thiết.

 • Các chỉ số hiệu suất chính cần theo dõi: Điểm người quảng cáo ròng, lượt giới thiệu, bài đánh giá.