Nguồn lực marketing năng động (Dynamic Marketing Capabilities

Tháng Mười Hai 1, 2022

Nguồn lực marketing năng động (Dynamic Marketing Capabilities)

Khái niệm

Nguồn lực marketing năng động trong tiếng Anh gọi là Dynamic Marketing Capabilities.

Nguồn lực marketing năng động là khả năng tạo ra nguồn lực marketing mới để nhận dạng thích ứng hiệu quả và tạo ra những sự thay đổi của thị trường.

Phân loại

Nguồn lực marketing năng động thường được chia ra thành 3 loại:

– Khả năng cảm nhận thị trường

– Khả năng thích nghi

– Khả năng đổi mới

Khả năng cảm nhận thị trường

– Khả năng hiểu được những gì đang diễn ra trên thị trường bên ngoài, hiểu được sự thay đổi của nhu cầu, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, và môi trường vĩ mô rộng lớn là cần thiết để xây dựng chiến lược marketing hiệu quả tương ứng với sự thay đổi của thị trường.

– Các khả năng cụ thể là khả năng đảm nhận công việc nghiên cứu marketing, phân tích đối thủ cạnh tranh và khả năng đảm bảo thông tin được truyền đi thông suốt trong doanh nghiệp tạo cơ sở để đưa ra quyết định.

Các doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường B2B có thể có những khách hàng rất thân thiết và các khách hành này chia sẻ, thảo luận về các cơ hội phát triển sản phẩm.

– Cảm nhận thị trường còn thể hiện ở khả năng học hỏi. Qui trình học hỏi cho phép doanh nghiệp duy trì lợi thế cạnh tranh trong dài hạn và chiến thắng các đối thủ cạnh tranh.

Xem ngay bài hay nhất:  Baby Boomer Generation: Có Đúng Là “Thế Hệ Trẻ Con” Như Nhiều

Thực tế, quá trình học không ngừng là cần thiết để sống sót trong môi trường cạnh tranh và thay đổi thường xuyên do nó khiến doanh nghiệp lĩnh hội được kiến thức bên ngoài. Quá trình học hỏi cho phép doanh nghiệp xác định được các cơ hội mới và cho phép thử nghiệm, tích hợp thông tin từ môi trường bên ngoài.

Khả năng thích nghi thị trường

– Khả năng thích ứng và khả năng doanh nghiệp xác định và tận dụng các cơ hội thị trường mới xuất hiện. Khả năng thích ứng có nghĩa là phản hồi một cách khác biệt với những tác động từ bên ngoài.

– Khả năng này bao gồm:

(1) Xác định thị trường mục tiêu và chiến lược định vị: Khả năng này bao gồm việc xác định các cơ hội có khả năng thay thế và sau đó lựa chọn thị trường mục tiêu phú hợp mà với nguồn lực sẵn có doanh nghiệp có khả năng đạt hiệu quả cao nhất với các đoạn thị trường này.

(2) Quản trị quan hệ khách hàng: Quản trị quan hệ khách hàng là khả năng thu hút, duy trì, mở rộng và đào thải khách hàng. Kĩ năng quản trị khách hàng chiến lược càng ngày càng quan trọng trong thị trường B2B.

Khả năng đổi mới: Khả năng đổi mới và phát triển sản phẩm/dịch vụ mới là nguồn máu nuôi sống doanh nghiệp. Phát triển sản phẩm mới hiệu quả yêu cầu khả năng cảm nhận thị trường và các kĩ năng R&D phù hợp. Nó phụ thuộc vào yếu tố đầu vào từ hoạt động marketing, tài chính, R&D, vận hành và các hoạt động chức năng khác.

Xem ngay bài hay nhất:  High risk high return! - Hơn thiệt common stock... - Saigon Times

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)