Sử dụng hàm MEDIAN của Excel để tìm trung bình – EYEWATED.COM

Tháng Một 10, 2024

Sử dụng chức năng MEDIAN trong Microsoft Excel

Về mặt toán học, có một số cách để đo lường xu hướng trung tâm hoặc, thường được gọi là trung bình cho một tập hợp các giá trị . Trung bình là trung tâm hoặc giữa một nhóm các số trong phân phối thống kê.

Trong trường hợp của trung vị, đó là số giữa trong một nhóm các số. Một nửa số có giá trị lớn hơn giá trị trung bình và một nửa số có giá trị nhỏ hơn giá trị trung bình. Ví dụ: trung vị cho phạm vi “2, 3, 4, 5, 6” là 4.

Để dễ dàng đo lường xu hướng trung tâm, Excel có một số hàm sẽ tính toán các giá trị trung bình thường được sử dụng hơn:

 • Hàm MEDIAN: Tìm giá trị trung bình hoặc trung bình trong danh sách các số
 • Hàm AVERAGE : Tìm trung bình số học cho một danh sách các số
 • Hàm MODE : Tìm chế độ hoặc giá trị thường xảy ra nhất trong danh sách các số

Cách chức năng MEDIAN hoạt động

Chức năng MEDIAN sắp xếp thông qua các đối số được cung cấp để tìm giá trị nằm ngang ở giữa nhóm.

Nếu một số lẻ các đối số được cung cấp, hàm sẽ xác định giá trị giữa trong phạm vi làm giá trị trung bình.

Nếu một số chẵn đối số được cung cấp, hàm sẽ lấy trung bình số học hoặc trung bình của hai giá trị ở giữa làm giá trị trung bình.

Xem ngay bài hay nhất:  Cách dùng hàm PRODUCT (hàm nhân) trong Excel - Unica

Lưu ý : Các giá trị được cung cấp dưới dạng đối số không cần phải được sắp xếp theo bất kỳ thứ tự cụ thể nào để chức năng hoạt động. Bạn có thể thấy rằng đang phát ở hàng thứ tư trong hình ví dụ bên dưới.

Cú pháp hàm MEDIAN

Cú pháp của hàm liên quan đến cách bố trí của hàm và bao gồm tên, dấu ngoặc, dấu phẩy và các đối số của hàm.

Đây là cú pháp cho hàm MEDIAN:

= MEDIAN (Số 1 , Số 2 , Số 3 ,)

 • = MEDIAN : Đây là cách tất cả các công thức MEDIAN cần phải bắt đầu, do đó, điều này không thể thay đổi.
 • Số 1: Dữ liệu bắt buộc phải được tính trung bình bởi hàm
 • Số 2 : Các giá trị dữ liệu bổ sung tùy chọn được bao gồm trong giá trị trung bình. Số lượng mục nhập tối đa được phép là 255, mỗi mục cần được phân tách bằng dấu phẩy.

Đối số này có thể chứa:

 • một danh sách các số được tính trung bình
 • tham chiếu ô đến vị trí của dữ liệu trong trang tính
 • một loạt các tham chiếu ô
 • một phạm vi được đặt tên

Các tùy chọn để nhập hàm và đối số của nó:

 • Nhập hàm hoàn chỉnh, như = MEDIAN (A2: F2) , vào ô bảng tính
 • Nhập hàm và đối số bằng hộp thoại của hàm

Ví dụ về hàm MEDIAN

Tìm giá trị trung bình với hàm MEDIAN trong Excel
Tìm giá trị trung bình với chức năng MEDIAN. © Ted Tiếng Pháp

Các bước này trình bày chi tiết cách nhập hàm MEDIAN và các đối số bằng cách sử dụng hộp thoại cho ví dụ đầu tiên được hiển thị trong hình ảnh này:

 1. Nhấp vào ô G2. Đây là vị trí mà kết quả sẽ được hiển thị.
 2. Điều hướng đến các Công thức> Các hàm khác> mục trình đơn thống kê để chọn MEDIAN từ danh sách.
 3. Trong hộp văn bản đầu tiên trong hộp thoại, đánh dấu các ô từ A2 đến F2 trong trang tính để tự động chèn phạm vi đó.
 4. Nhấn OK để hoàn thành chức năng và quay trở lại trang tính.
 5. Câu trả lời 20 sẽ xuất hiện trong ô G2
 6. Nếu bạn bấm vào ô G2, hàm đầy đủ, = MEDIAN (A2: F2) , xuất hiện trong thanh công thức phía trên trang tính.
Xem ngay bài hay nhất:  Hướng dẫn sử dụng hàm log trong Excel – Ví dụ chi tiết

Tại sao giá trị trung vị là 20? Đối với ví dụ đầu tiên trong hình ảnh, vì có một số lẻ đối số (năm), giá trị trung bình được tính bằng cách tìm số trung bình. Đó là 20 ở đây vì có hai con số lớn hơn (49 và 65) và hai con số nhỏ hơn (4 và 12).

Ô trống và Zero

Khi nói đến việc tìm kiếm trung bình trong Excel, có sự khác biệt giữa các ô trống hoặc ô trống và các ô có chứa giá trị bằng không.

Như được trình bày trong các ví dụ trên, các ô trống được bỏ qua bởi hàm MEDIAN nhưng không được bỏ qua với giá trị bằng 0.

 • Sự thay đổi trung bình giữa các ví dụ đầu tiên và thứ hai vì một số không được thêm vào ô A3 trong khi ô A2 là trống.
 • Việc bổ sung một số không vào ô A3 thay đổi số lượng đối số được truyền cho hàm trong ô G3 từ năm đến sáu – một số chẵn. Kết quả là, trung vị được tính bằng cách thêm hai giá trị trung bình (12 và 20) với nhau và sau đó chia cho hai để tìm giá trị trung bình của chúng (16).

Theo mặc định, Excel sẽ hiển thị một số không (0) trong các ô có giá trị bằng không – như trong ví dụ trên. Tùy chọn này có thể được tắt và, nếu được thực hiện, các ô đó được để trống, nhưng giá trị bằng không cho ô đó vẫn được bao gồm làm đối số cho hàm khi tính trung vị.

Xem ngay bài hay nhất:  Hướng dẫn sử dụng 1 cách chi tiết hàm Textjoin trong Excel

Dưới đây là cách bật và tắt tùy chọn này:

 1. Điều hướng đến menu Tệp> Tùy chọn (hoặc Tùy chọn Excel trong các phiên bản Excel cũ hơn).
 2. Đi vào danh mục Nâng cao từ ngăn bên trái của các tùy chọn.
 3. Ở bên phải, cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy phần “Tùy chọn hiển thị cho trang tính này”.
 4. Để ẩn 0 giá trị trong ô, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị số không trong ô có giá trị bằng không . Để hiển thị số không, hãy đánh dấu vào ô.
 5. Lưu bất kỳ thay đổi nào bằng nút OK .