Cách sử dụng hàm ADDRESS – hàm trả về vị trí ô trong Excel – Gitiho

Tháng Một 10, 2024

Hàm ADDRESS trong Excel là một hàm tham chiếu rất quen thuộc. Trong bài viết này, chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng hàm ADDRESS để trả về vị trí ô trong Excel. Hãy cùng theo dõi nhé!

Excel cung cấp rất nhiều hàm tham chiếu khác nhau như hàm VLOOKUP, HLOOKUP, AREAS, ADDRESS, CHOOSE, MATCH, OFFSET,… Trong đó, hàm ADDRESS có mặt trên tất cả phiên bản của phần mềm này.

ham tra ve vi tri o trong

Hàm ADDRESS trong Excel là gì?

Khái niệm và công thức hàm

Hàm ADDRESS trong Excel có tác dụng trả về tham chiếu dưới dạng văn bản tới một ô đơn trong một trang tính. Hàm này sẽ lấy số hàng và số cột làm đối số và trả về tham chiếu trong ô tiêu chuẩn.

Công thức của hàm ADDRESS có dạng như sau:

ADDRESS(row_num, column_num, [abs_num], [a1], [sheet_text])

Trong đó bao gồm các thành phần là:

 • row_num: Là giá trị số chỉ rõ số hàng dùng trong tham chiếu ô (bắt buộc).
 • column_num: Là giá trị số chỉ rõ số cột dùng trong tham chiếu ô (bắt buộc).
 • abs_num: Là giá trị số chỉ rõ kiểu tham chiếu cần trả về (tùy chọn).
 • A1: Là giá trị lô-gic chỉ rõ kiểu tham chiếu A1 hay R1C1 (tùy chọn). Nếu đối số A1 là TRUE hoặc được bỏ qua, thì hàm ADDRESS trả về tham chiếu kiểu A1; nếu FALSE, thì hàm ADDRESS trả về tham chiếu kiểu R1C1.
 • sheet_text: Là giá trị văn bản chỉ rõ tên của trang tính được sử dụng để làm tham chiếu.
Xem ngay bài hay nhất:  Cách Xóa Màu Nền Trong Excel ? Công Thức Tô Màu Trong Excel

Xem thêm: Cách tham chiếu ngược bằng những hàm vô cùng đơn giản trên Excel

Ứng dụng và các dạng tham chiếu của hàm ADDRESS

Hàm ADDRESS thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Khi cần tính nhanh giá trị tham chiếu cho bảng dữ liệu trong Excel.
 • Khi cần lồng hàm này vào công thức hàm COUNTIF, hàm INDIRECT và một số hàm khác để tính toán chính xác.

Có 3 dạng tham chiếu của hàm ADDRESS là:

 • Tham chiếu tương đối: Đươc thể hiện bằng cột và số hàng. Ví dụ: A32. Loại tham chiếu này sẽ thay đổi khi bạn sao chép sang các ô khác.
 • Tham chiếu tuyệt đối: Có ký hiệu $ ở ngay phía trước chữ cái tên cột và số hàng. Ví dụ: $A$32. Loại tham chiếu này khi sao chép sẽ không thay đổi.
 • Tham chiếu hỗn hợp: Có ký hiệu $ nằm giữa chữ cái tên cột và số hàng hoặc chỉ nằm trước chữ cái tên cột. Ví dụ: $A32 hoặc A$32 Khi sao chép loại tham chiếu này, phần tham chiếu tương đối sẽ thay đổi còn phần tham chiếu tuyệt đổi được giữ nguyên.

Xem thêm: Hướng dẫn cách tạo hàm tham chiếu tùy chọn cho nhiều trang tính khác nhau

Cách dùng hàm ADDRESS trả về vị trí ô trong Excel

Đề bài: Sử dụng hàm ADDRESS để tham chiếu các ô theo yêu cầu sau:

Cách thực hiện:

Công thức mà các bạn sử dụng sẽ có dạng như sau:

Xem ngay bài hay nhất:  Cách tạo combobox trong Excel chi tiết nhất - Unica

Yêu cầu

Công thức

Giải thích công thức:

 • ADDRESS là tên hàm
 • Số 2, 3 ở đầu tiên trong công thức là số hàng và số cột.
 • Số 2 tiếp theo trong công thức là giá trị abs_num dùng để trả về hàng tuyệt đối, cột tương đối theo yêu cầu.
 • Số 0 tiếp theo trong công thức là giá trị tham chiếu chiểu R1C1.

Sau khi các bạn bấm Enter thì sẽ thu được kết quả như sau:

Cách sử dụng hàm ADDRESS - hàm trả về vị trí ô trong Excel

Lưu ý: Các thao tác trong bài viết được thực hiện trên phần mềm Microsoft Excel 365. Các bạn có thể áp dụng cách làm này cho các phiên bản khác. Như chúng mình đã nói trên, hàm ADDRESS có trên mọi phiên bản, không giới hạn ở phiên bản như một số hàm tham chiếu là XLOOKUP hay hàm SORT, SORTBY, UNIQUE,… nên các bạn không cần băn khoăn về vấn đề giao diện làm việc khác nhau nhé. Chúc các bạn áp dụng thành công.

Xem thêm: Hướng dẫn hai cách lấy địa chỉ ô Excel đơn giản nhất

Kết luận

Qua bài viết này, các bạn đã biết thêm một ứng dụng của hàm ADDRESS trong Excel.