Cách dùng hàm Weekday chuyển ngày sang thứ trong Excel

Tháng Một 10, 2024

Hàm Weekday trong Excel được sử dụng khi cần xác định thứ trong tuần khi chúng ta đã biết rõ ngày tháng năm. Về cơ bản cách dùng hàm Weekday không hề phức tạp như chúng ta vẫn nghĩ thậm chí nó còn giúp chúng ta loại bỏ được ngày cuối tuần khi sử dụng lên kế hoạch cho các công việc hay dự án khá hữu ích. Mời các bạn xem chi tiết hướng dẫn cách dùng hàm Weekday chuyển ngày sang thứ trong Excel ngay dưới đây của thủ thuật nhé!

Hàm Weekday trong Excel

Hàm Weekday trong Excel là hàm được dùng để xem chỉ số của ngày trong tuần, từ đó các bạn có thể suy ra ngày đó là thứ mấy trong tuần. Kết quả trả về của hàm Weekday sẽ là một số từ 1 đến 7, con số này là đại diện của một ngày trong tuần. Theo mặc định số 1 sẽ tương ứng với ngày chủ nhật, và số 7 sẽ là ngày thứ 7. Cụ thể như sau

 • 1: Ngày CN ( chủ nhật).
 • 2: Thứ 2.
 • 3: Thứ 3.
 • 4: Thứ 4.
 • 5: Thứ 5.
 • 6: Thứ 6.
 • 7. Thứ 7.

Cú pháp hàm Weekday:

=WEEKDAY(Giá_trị_ngày,[Kiểu_trả_về])

Trong đó:

 • Giá_trị_ngày: Là một biểu thức thời gian, ngày cần kiểm tra thứ mấy trong tuần.
 • Kiểu_trả_về: Là một số xác định kiểu giá trị trả về của thứ. Giá trị này có thể nhập các số 1, 2, 3, 11 → 17, theo đó tương ứng từng giá trị như sau:
  • 1: Trả về số theo thứ tự từ 1 (Chủ nhật) đến 7 (Thứ bảy) – Đây là giá trị mặc định nếu để trống phần Kiểu_trả_về, và đây cũng là giá trị thường được dùng nhất.
  • 2: Thứ tự 1 (Thứ hai) đến 7 (Chủ nhật)
  • 3: Thứ tự 0 (Thứ hai) đến 6 (Chủ nhật)
  • 11: Thứ tự 1 (Thứ hai) đến 7 (Chủ nhật)
  • 12: Thứ tự 1 (Thứ ba) đến 7 (Thứ hai)
  • 13: Thứ tự 1 (Thứ tư) đến 7 (Thứ ba)
  • 14: Theo thứ tự 1 (Thứ năm) đến 7 (Thứ tư)
  • 15: Thứ tự 1 (Thứ sáu) đến 7 (Thứ năm)
  • 16: Thứ tự 1 (Thứ bảy) đến 7 (Thứ sáu)
  • 17: Thứ tự 1 (Chủ nhật) đến 7 (thứ bảy)
Xem ngay bài hay nhất:  Hàm Chỉ Lấy Số Dương Trong Excel, Cách Tách Số Âm Và Số

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Weekday

Cho ngày tháng như bảng hãy xác định thứ trong tuần

Cách dùng hàm Weekday chuyển ngày sang thứ trong Excel 1

Cách 1: Sử dụng hàm Weekday kết hợp IF

Bước 1: Chúng ta xác định sử dụng hàm Weekday nên ở ô đầu tiên bên cột Thứ bằng số hãy nhập công thức theo cú pháp:

=WEEKDAY(serial_number,[return_type])

=WEEKDAY(B3;1). Theo mặc định chỉ số 1 được gán là chủ nhật nên chúng ta có thể bỏ qua không cần điền mà sử dụng công thức: =WEEKDAY(B3).

Ở đây:
 • serial_number: là ô ngày đầu tiên ngày 5/19/2021 – tức là ô là ô B3
 • [return_type]: chúng ta sử dụng chỉ số 1 tương ứng với ngày chủ nhật nên sẽ nhập là 1, đây là lựa chọn theo mặc định.

Sau khi nhập xong nhấn Enter để nhận kết quả.

Cách dùng hàm Weekday chuyển ngày sang thứ trong Excel 3

Bước 2: Đặt trỏ chuột vào góc dưới cùng bên phải của ô kết quả tức ô C3 cho hiển thị dấu cộng đậm và kéo xuống phía dưới cho đến cuối bảng để áp dụng sao chép công thức.

Chúng ta có kết quả như sau:

Theo bảng trên thì Ngày 5/30/2021 sẽ tương ứng với Chủ nhật.

Bước 3: Nếu muốn chuyển kết quả thứ bằng số sang thứ bằng ngày bạn có thể sử dụng hàm Weekday lồng trong hàm If như sau:

=IF(WEEKDAY(B3)=1;”Chủ nhật”;”Thứ “&WEEKDAY(B3))

Công thức sử dụng 2 hàm lồng nhau để nhận kết quả là thứ bằng số

Cách dùng hàm Weekday chuyển ngày sang thứ trong Excel 5

Kết quả thứ bằng chữ

Cách 2: Sử dụng hàm Weekday kết hợp Choose

Hàm Choose là hàm sẽ trả kết quả dựa vào vị trí trong chuỗi các giá trị. Hàm Choose khá phổ biến thường được kết hợp với các hàm thống kê để thực hiện tính toán và tìm dữ liệu trên Excel.

Xem ngay bài hay nhất:  3 Cách tính tổng các ô không liền nhau trong Excel dễ dàng

Cấu trúc hàm Choose: =CHOOSE(index_num, value_1, [value_2],…,[value_n])

Hàm sẽ trả về giá trị dựa trên số index_num trong chuỗi value_1, value_2… Trong trường hợp này index_num phải là số ≥ 1 và ≤ n.

Hàm Choose kết hợp với Weekday để được kết quả trả về là thứ trong tuần như sau:

=CHOOSE(WEEKDAY(B3);”Chủ Nhật”;”Thứ 2″;”Thứ 3″;”Thứ 4″;”Thứ 5″;”Thứ 6″;”Thứ 7″)

Cách dùng hàm Weekday chuyển ngày sang thứ trong Excel 7

Lời kết.

Trên đây thủ thuật vn đã hướng dẫn các bạn cách dùng hàm Weekday chuyển ngày sang thứ trong Excel. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể lồng ghép các hàm khác phía trong hàm Weekday như Choose, If, vv để có được kết quả cụ thể theo cách riêng. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo các hàm cơ bản trong Excel để tìm ra cách kết hợp khác. Chúc các bạn thành công.