Hàm SORT trong Excel: Cách sử dụng để sắp xếp dữ liệu đơn giản

Tháng Một 10, 2024

Khi sử dụng Excel, nhiều người vẫn chưa biết cách sắp xếp dữ liệu sao cho hiệu quả để dễ dàng sử dụng. Cùng tham khảo bài viết sau, Điện máy XANH sẽ chia sẻ đến bạn cách sử dụng hàm SORT để sắp xếp một cách nhanh chóng và đơn giản nhất nhé!

1Sắp xếp dữ liệu trong Excel là gì?

Sắp xếp dữ liệu là một tính năng trong Excel cho phép người dùng quy hoạch lại dữ liệu theo ý muốn. Để từ đó dữ liệu sẽ trở nên dễ nhìn và dễ kiểm soát hơn.

Khi sắp xếp sẽ có những điều kiện khác nhau được đưa ra như sắp xếp tăng dần, giảm dần, sắp xếp theo chữ cái, theo giá trị,…

2Công thức của hàm SORT

Trong đó:

  • array: Là mảng dữ liệu cần sắp xếp (có thể gồm nhiều dòng, nhiều cột nhưng phải liên tục).
  • sort_index: Tiêu chuẩn sắp xếp theo cột hay dòng thứ mấy trong mảng dữ liệu (nhập số cụ thể, không bắt buộc). Mặc định là cột/dòng đầu tiên.
  • sort_order: Thứ tự sắp xếp theo tăng dần hay giảm dần. Không bắt buộc, mặc định là tăng dần.
  • by_col: Sắp xếp theo cột hay theo dòng. Không bắt buộc, mặc định là theo cột.
Xem ngay bài hay nhất:  Cách chuyển số thành ngày tháng trong Excel đơn giản nhất - Unica

3Ví dụ cơ bản của hàm SORT

Ví dụ chúng ta cần sắp xếp số điểm của sinh viên theo thứ tự tăng dần.

Tại ô D2 bạn nhập công thức =SORT(C2:C6;1;1)

Trong đó:

  • C2:C6: Là phạm vi bạn muốn sắp xếp.
  • 1: Tiêu chuẩn sắp xếp theo dòng thứ nhất.
  • 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Sau đó, nhấn phím Enter để có được kết quả như ví dụ bên dưới.

Ví dụ sử dụng hàm sort

4Hàm SORT kết hợp với những hàm khác

Ngoài cách sắp xếp như trên, hàm SORT còn kết hợp được với các hàm khác như:

Hàm SORT kết hợp với hàm Filter

Khi sử dụng hàm SORT kết hợp với Filter thì dữ liệu sẽ được trích lọc đồng thời sắp xếp luôn dữ liệu đó.

Ví dụ: Bạn muốn lọc tên mặt hàng được bán trong tháng 7, ta làm như sau:

Tại ô F6 bạn nhập công thức, nhấn Enter ta được kết quả. Ở đây, hàm Filter lọc Ngày bán của tháng 7 với Tên hàng bán được như hình dưới và hàm Sort sắp xếp ngày tăng dần.

Hàm Sort kết hợp với hàm Filter

Hàm Sort kết hợp với hàm UNIQUE

Chúng ta thường sử dụng hàm UNIQUE để lọc ra danh sách các mặt hàng không trùng nhau. Tuy nhiên nếu có yêu cầu là danh sách các mặt hàng được lọc ra phải tự động sắp xếp theo thứ tự chữ cái từ A đến Z. Khi đó chúng ta sử dụng hàm SORT bên ngoài hàm UNIQUE.

Tại ô F3, bạn nhập công thức =SORT(UNIQUE(C2:C9))

Xem ngay bài hay nhất:  Hướng dẫn xoay bảng dữ liệu từ hàng sang cột trong Excel

Trong đó:

  • C2:C9: Là phạm vi mình muốn lọc ra danh sách không trùng nhau.

Hàm Sort kết hợp với hàm UNIQUE

Trên đây là bài viết chia sẻ cho những thông tin về hàm SORT trong Excel. Mong rằng những thông tin này sẽ mang lại hữu ích cho bạn trong việc sử dụng và nếu có thắc mắc hãy để lại bình luận bên dưới nhé!