Hướng dẫn tạo hàm tự nhảy ngày tháng trong Excel

Tháng Một 10, 2024

Hàm tự nhảy ngày tháng trong Excel giúp bạn tự động cập nhật ngày giờ hiện tại và nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm ngày tháng cũng như cách sử dụng hàm này nhé.

Phone mới giá mời, ưu đãi ngập trời

Bước 2: Ở thẻ Number chọn mục Date và chọn kiểu định dạng ở thẻ Type xong bạn nhấn OK.

Chọn ô dữ liệu thời gian, nhấn chuột phải và chọn Format Cells...

XEM NGAY bộ phần mềm chính hãng, sử dụng thả ga tại Thế Giới Di Động:

III. Cách điền thông tin ngày tháng năm trong Excel

Trong Excel, khi bạn điền thông tin ngày tháng năm, thông thường Excel sẽ hiểu và tự động chuyển về dạng ngày tháng năm theo mặc địnhcăn lề phải cho dữ liệu. Tuy nhiên, nếu Excel căn lề trái nghĩa là dữ liệu bạn nhập không được Excel phát hiện nên dữ liệu ở dạng “text“.

Đối với Excel 2010, có những cách nhập như sau:

 • 22/05/2021 Hoặc 22/5/2021 Hoặc 22/5/21
 • 22-05-2021 Hoặc 22-5-2021 Hoặc 22-5-21
 • 22 may 2021 Hoặc 22 may 21 Hoặc 22 may

IV. Cách điền dữ liệu ngày, tháng, giờ hiện tại trong Excel

1. Sử dụng phím tắt

Để điền nhanh ngày tháng năm hoặc ngày giờ hiện tại. Trong ô dữ liệu cần điền bạn chỉ cần nhấn các tổ hợp phím theo bảng sau.

Chọn định dạng theo mục đích sử dụng

Điền thời gian hiện tại bằng tổ hợp phím tắt

2. Điền dữ liệu giờ, ngày, tháng, năm tự động cập nhật

Để điền thời gian hiện tại và có khả năng tự động cập nhật thời gian, trong Excel có hai hàm là hàm TODAYhàm NOW.

 • Hàm TODAY là hàm điền ngày tháng năm hiện tại. Cú pháp hàm TODAY: =TODAY()
 • Hàm NOW là hàm điền ngày tháng năm và giờ hiện tại. Cú pháp hàm NOW: =NOW()
Xem ngay bài hay nhất:  6 Cách khắc phục lỗi bộ lọc, Excel không filter được mới nhất

Điền thời gian hiện tại bằng tổ hợp phím tắt

3. Điền dữ liệu giờ, ngày, tháng, năm cố định

Hàm TODAY hoặc hàm NOW được kết hợp với hàm IF để xử lý các dữ liệu trong Excel nhanh chóng hơn.

Ví dụ: Hãy sử dụng hàm IFhàm NOW để hiển thị nhanh giá trị ngày giờ trong bảng dữ liệu sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, bạn nhập hàm =IF(C4=”Đã bán”,IF(D4=””,NOW(),D4),””) vào ô tham chiếu để kiểm tra.

Hàm TODAY và NOW tự động cập nhật thời gian

Ví dụ minh họa hàm IF kết hợp hàm NOW

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng trỏ chuột kéo xuống để hiển thị các kết quả còn lại như hình.

Giải thích kết quả:

 • Các kết quả được hiển thị là trống. Vì cột “Đã bán” còn trống nên hàm IF sẽ thực hiện lệnh [value_if_false] là ô trống (=IF(C4=”Đã bán”,IF(D4=””,NOW(),D4),””))
 • Công thức hàm IF trên là loại công thức bắt buộc tính toán vòng lặp. Công thức IF(D4=””,NOW(),D4) sẽ lặp lại để xét dữ liệu ở ô C4.

Ví dụ minh họa hàm IF kết hợp hàm NOW

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Bước 3: Thay đổi bất kỳ hàng dữ liệu ở cột C bằng chữ “Đã bán” để xem sự thay đổi ở cột thời gian.

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Thay đổi dữ liệu để xem kết quả

Để mở chức năng tính toán vòng lặp trong Excel 2010 bạn thực hiện nhanh như sau:

Chọn File > More… > Options > Xuất hiện bảng Excel Options chọn Formulas > click vào mục Enable iterative calculation. Ở đây bạn có 2 mục, thông thường bạn sẽ để mặc định. Tuy nhiên bạn cũng có thể thay đổi theo mục đích sử dụng.

Trong đó:

 • Maximum Iterations: Là số lần lặp tối đa. Số lần lặp càng lớn, Các hàm sẽ tính toán lặp lại càng nhiều.
 • Maximum Change: Là thay đổi tối đa. Là giá trị nhỏ nhất cho phép Excel bắt đầu thực hiện lặp. Giá trị càng nhỏ, Excel sẽ tính toán càng chính xác. Sử dụng dựa vào giá trị bạn cần tính.

V. Cách tự động lấp đầy dữ liệu ngày tháng vào cột tính trong Excel

1. Tự động điền ngày tháng năm theo thứ tự tăng dần

Trong bảng dữ liệu Excel, bạn chỉ cần điền ngày, tháng năm hoặc giờ vào ô dữ liệu bằng các tổ hợp phím tắt hoặc tự nhập ngày tháng và sau đó dùng trỏ chuột kéo xuống để tự động điền ngày, giờ theo thứ tự tăng dần như trong bảng sau.

Xem ngay bài hay nhất:  Cách sắp xếp điểm từ cao xuống thấp trong excel nhanh chóng

Thay đổi dữ liệu để xem kết quả

Nhấn tổ hợp phím cần dùng và kéo trỏ chuột cho các dữ liệu còn lại

2. Tự động điền ngày tháng năm

Cách 1: Điền bằng AutoFill

Như đã giới thiệu ở trên, bạn có thể điền nhanh ngày tháng năm theo thứ tự tăng dần theo mặc định của AutoFill. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thay đổi cách tăng thời gian của của dữ liệu như: tăng tháng, năm hoặc đơn giản chỉ cần copy thời gian.

Vậy bạn hãy dùng cách theo hướng dẫn sau đây để thực hiện nhé!

Cách 2: Sử dụng chuột

Bước 1: Sử dụng chuột phải kéo trỏ chuột (Fill Handle) cho các dữ liệu còn lại.

Nhấn tổ hợp phím cần dùng và kéo trỏ chuột cho các dữ liệu còn lại

Dùng chuột phải kéo Fill Handle cho các dữ liệu còn lại

Bước 2: Chọn các options theo mục đích sử dụng. Ví dụ chọn options Fill Years để tăng năm theo thứ tự.

Dùng chuột phải kéo Fill Handle cho các dữ liệu còn lại

Chọn options Fill Years để tăng năm theo thứ tự

3. Tự động điền ngày, tháng theo khoảng cách nhất định

Để tự động điền ngày, tháng năm theo khoảng cách mà bạn mong muốn, bạn thực hiện tương tự như cách 2 ở trên và chọn options Series… như sau.

Bước 1: Sử dụng chuột phải kéo trỏ chuột (Fill Handle) cho các dữ liệu còn lại tương tự như bước 1cách 2 phía trên.

Chọn options Fill Years để tăng năm theo thứ tự

Dùng chuột phải kéo Fill Handle và chọn options Series…

Bước 2: Chọn options Series… > Ở mục Date unit chọn Year (tăng năm) > Ở mục Step value đặt khoảng cách 2 (2 năm) > Nhấn OK.

Giải thích:

 • Date unit: Chọn option mà bạn muốn tăng khoảng cách. Ví dụ Year.
 • Step value: Chọn khoảng cách. Ví dụ 2 năm.

Dùng chuột phải kéo Fill Handle và chọn options Series...

Bước 3: Nhấn OK để xem kết quả.

Chọn option và khoảng cách theo mục đích sử dụng

Nhấn OK để hiển thị kết quả

Xem ngay bài hay nhất:  Cách khắc phục lỗi không mở được file Excel - MasterCMS

4. Tự động điền ngày, tháng một cách ngẫu nhiên

Để tạo tự động thời gian một cách ngẫu nhiên ta sử dụng hai hàm chính: Hàm RANDHàm RANDBETWEEN.

 • Hàm RAND: tạo ra 1 số thực ngẫu nhiên từ 0 đến 1.
 • Hàm RANDBETWEEN: tạo ra 1 số nguyên ngẫu nhiên giữa 2 số cho trước.

Ví dụ 1: Điền ngày, tháng, năm ngẫu nhiên từ 1/5/2021 đến 1/5/2022.

Lưu ý:

 • Hàm RANDRANDBETWEEN sẽ trả về giá trị là số.
 • Để cột thời gian trả về giá trị ngày tháng năm ta định dạng lại dữ liệu là date như đã hướng dẫn ở trên.
 • Đối với thời gian trả về giá trị là giờ, ta định dạng lại dữ liệu là time.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, bạn nhập hàm =RANDBETWEEN(DATEVALUE(“24/05/2021”),DATEVALUE(“24/05/2022”)) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Nhấn OK để hiển thị kết quả

Nhập hàm theo cú pháp để điền thời gian ngẫu nhiên

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng trỏ chuột kéo để hiển thị các kết quả còn lại như hình.

Nhập hàm theo cú pháp để điền thời gian ngẫu nhiên

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Ví dụ 2: Điền giờ ngẫu nhiên từ 7:00 đến 16:30.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, bạn nhập hàm =RAND()*(TIMEVALUE(“16:30”)-TIMEVALUE(“7:00”))+TIMEVALUE(“7:00”) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Giải thích hàm:

 • RAND(): Là lệnh hàm.
 • TIMEVALUE(): Là giá trị của thời gian. 0 đến 23:59:59 giờ tương ứng với giá trị số thực từ 0 đến 1.
 • Công thức lấy ngẫu nhiên giá trị từ X đến Y: =RAND()*(Y-X)+X. (với X<y).< li=””></y).<>

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Nhập hàm theo cú pháp để giờ ngẫu nhiên

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng trỏ chuột kéo để hiển thị các kết quả còn lại như hình.

Nhập hàm theo cú pháp để giờ ngẫu nhiên

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Trên đây là cách tạo hàm tự nhảy ngày tháng trong Excel chi tiết, có ví dụ minh họa dễ hiểu. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn thực hiện được cách tạo thời gian cho mục đích sử dụng trong công việc cũng như học tập và nếu bạn có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đứng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích bạn nhé.