Tách chữ ra khỏi chuỗi trong Excel, ví dụ minh họa và cách làm

Tháng Một 10, 2024

tach chu ra khoi chuoi trong excel vi du minh hoa va cach lam

Dưới đây là cách sử dụng các hàm tách chữ ra khỏi chuỗi trong Excel, ví dụ minh họa và cách làm cụ thể, mời các bạn cùng theo dõi.

Hàm LEFT ()

Hàm LEFT là hàm tách ký tự trong chuỗi từ bên trái.

Cú pháp: =LEFT(text; n)

Trong đó: text là chuỗi ký tự mà bạn muốn tách chữ (ký tự); n là số ký tự cần tách ra khỏi chuỗi bắt đầu từ vị trí đầu tiên (nếu bỏ qua đối số n thì mặc định sẽ là 1).

Ví dụ: Tách 4 ký tự đầu tiên trong mã nhân viên sử dụng hàm LEFT.

=LEFT(A3;4) trong đó A3 là ô chứa mã nhân viên, 4 là số ký tự các bạn muốn tách.

tach chu ra khoi chuoi trong excel vi du minh hoa va cach lam

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về hàm LEFT tại đây (http://thuthuatphanmem.vn/ham-left-va-leftb-ham-cat-chuoi-trong-excel/ ).

Hàm RIGHT ()

Hàm RIGHT là hàm tách ký tự trong chuỗi từ bên phải.

Cú pháp: =RIGHT(text; n)

Trong đó: text là chuỗi ký tự cần tách, n là số ký tự cần tách từ bên phải chuỗi.

Ví dụ:

Tách 4 ký tự số trong mã nhân viên như hình dưới đây:

tach chu ra khoi chuoi trong excel vi du minh hoa va cach lam

Sử dụng hàm RIGHT: =RIGHT(A3;4) trong đó A3 là chuỗi cần tách, 4 là số ký tự cần tách từ bên phải.

tach chu ra khoi chuoi trong excel vi du minh hoa va cach lam

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về hàm RIGHT tại đây (http://thuthuatphanmem.vn/ham-right-va-rightb-trong-excel/ ).

Hàm MID ()

Hàm MID là hàm tách ký tự nằm ở giữa chuỗi.

Cú pháp: =MID(text; start_num; num_chars)

Trong đó:

  • text là chuỗi ký tự cần tách.

  • start_num là vị trí ký tự đầu tiên mà bạn cần tách trong chuỗi.

  • num_chars là số ký tự cần tách.

Xem ngay bài hay nhất:  15 hàm xử lý Date và Time phổ biến trong Excel - VnSharebox

Ví dụ: các bạn muốn tách 2 ký tự bắt đầu từ ký tự thứ 3.

tach chu ra khoi chuoi trong excel vi du minh hoa va cach lam

Các bạn sử dụng hàm MID: =MID(A3;3;2)

Trong đó A3 là chuỗi ký tự, văn bản cần tách; 3 là vị trí bắt đầu tách; 2 là số ký tự cần tách.

tach chu ra khoi chuoi trong excel vi du minh hoa va cach lam

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về hàm MID tại đây. (http://thuthuatphanmem.vn/ham-mid-trong-excel-cach-su-dung-ham-mid-va-vi-du-minh-hoa/ )

Một số ví dụ tách chữ ra khỏi chuỗi trong Excel khác.

Ví dụ 1: Tách tên tài khoản trước dấu @ từ chuỗi đầy đủ.

Giả sử các bạn có các địa chỉ mail như bảng dưới:

tach chu ra khoi chuoi trong excel vi du minh hoa va cach lam

Để tách phần tên tài khoản phía trước dấu @ các bạn sử dụng hàm LEFT như sau:

=LEFT(A3;SEARCH(“@”;A3)-1)

Trong đó:

  • A3 là ô địa chỉ đầy đủ mà các bạn cần tách;

  • SEARCH(“@”;A3)-1 là số ký tự cần tách, hàm Search sẽ giúp các bạn tìm kiếm vị trí ký tự @ trong chuỗi A3, sau đó lấy vị trí đó trừ đi 1 để không tách ký tự @.

tach chu ra khoi chuoi trong excel vi du minh hoa va cach lam

Sau đó các bạn sao chép xuống dưới để tách các tài khoản khác.

tach chu ra khoi chuoi trong excel vi du minh hoa va cach lam

Ví dụ 2: Tách chuỗi sau dấu @ trong các tài khoản gmail.

Cũng trong dữ liệu của ví dụ 1, các bạn muốn tách riêng cả chuỗi ký tự sau ký tự @ các bạn có thể thực hiện như sau:

=RIGHT(A3;LEN(A3)-SEARCH(“@”;A3))

Trong đó:

  • A3 là ô chứa dữ liệu cần tách.

  • LEN(A3)-SEARCH(“@”;A3) là số ký tự cần tách từ bên phải, hàm LEN(A3) là số ký tự của chuỗi A3, SEARCH(“@”;A3) là vị trí ký tự @ trong chuỗi. Như vậy LEN(A3)-SEARCH(“@”;A3) là tổng số ký tự của chuỗi cần tách trừ đi số ký tự từ đầu chuỗi đến vị trí ký tự @.

Xem ngay bài hay nhất:  TOP 7 cách xuống dòng trong Excel trên Windows và Macbook

tach chu ra khoi chuoi trong excel vi du minh hoa va cach lam

Ví dụ 3: Tách các chữ trong hai dấu gạch ngang trong chuỗi ký tự.

Giả sử các bạn cần tách ký tự giữa hai dấu gạch ngang như hình dưới đây.

tach chu ra khoi chuoi trong excel vi du minh hoa va cach lam

Các bạn sử dụng hàm MID kết hợp hàm SEARCH như sau:

=MID(C3;SEARCH(“-“;C3)+1;SEARCH(“-“;C3;SEARCH(“-“;C3)+1)-SEARCH(“-“;C3)-1)

Trong đó:

  • C3 là chuỗi ký tự các bạn cần tách.

  • SEARCH(“-“;C3)+1 là vị trí bắt đầu cần tách, hàm Search giúp các bạn tìm kiếm vị trí dấu “-“ từ vị trí đầu tiên, sau đó các bạn cần cộng thêm 1 để vị trí bắt đầu cần tách sẽ là vị trí sau dấu “-“.

  • SEARCH(“-“;C3;SEARCH(“-“;C3)+1)-SEARCH(“-“;C3)-1 là số lượng ký tự cần tách, trong đó hàm Search tìm kiếm vị trí của dấu “-“ thứ 2 trong ô C3 và tìm kiếm từ vị trí bắt đầu cần tách (SEARCH(“-“;C3)+1). Sau khi tìm kiếm được vị trí của dấu “-“ thứ 2 thì sẽ trừ đi vị trí của dấu trừ thứ nhất SEARCH(“-“;C3) và trừ đi 1 để khi tách sẽ không tách cả dấu “-“ thứ 2 như vậy sẽ ra số lượng ký tự cần tách (chính là số lượng các ký tự trong hai dấu trừ).

tach chu ra khoi chuoi trong excel vi du minh hoa va cach lam

Sau đó các bạn chỉ cần sao chép công thức xuống các ô phía dưới là các bạn đã có thể tách hết các chuỗi ký tự.

tach chu ra khoi chuoi trong excel vi du minh hoa va cach lam

Trên đây bài viết đã chia sẻ các bạn cách tách chữ (ký tự) ra khỏi chuỗi văn bản trong Excel, các bạn cần ghi nhớ được các hàm tách ký tự để áp dụng cho từng bài toán, từng yêu cầu cụ thể. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

Xem ngay bài hay nhất:  Cách chuyển cột thành dòng trên Excel đơn giản nhất

http://thuthuatphanmem.vn/tach-chu-ra-khoi-chuoi-trong-excel-vi-du-minh-hoa-va-cach-lam/