Hàm HLOOKUP trong Excel: Cách sử dụng, ví dụ cụ thể dễ hiểu

Tháng Một 10, 2024

Bên cạnh VLOOKUP, HLOOKUP là một hàm dò tìm và trả về kết quả dễ sử dụng và cũng rất phổ biến trong Excel. Điện máy XANH sẽ hướng dẫn chi tiết bạn cách sử dụng hàm HLOOKUP Excel trong bài viết sau nhé.

1Hàm HLOOKUP là gì?

Hàm HLOOKUP được sử dụng khi bạn cần dò tìm dữ liệu trong một bảng, một phạm vi theo hàng ngang (từ trái qua phải) và trả về dữ liệu tương ứng theo hàng dọc (từ trên xuống dưới) tương ứng.

Hàm HLOOKUP được sử dụng khi tìm tên sản phẩm, đơn giá, số lượng,.. dựa trên mã vạch, mã sản phẩm,… hoặc tìm tên nhân viên, xếp loại nhân viên dựa trên các tiêu chí.

Tên hàm HLOOKUP được cấu tạo từ viết tắt của H – Horizontal – hàng ngangLOOKUP – Look Up – Dò tìm trong tiếng Anh.

2Công thức hàm HLOOKUP

Nếu Range_lookup = 1 (TRUE): dò tìm tương đối.

Nếu Range_lookup = 0 (FALSE): dò tìm chính xác.

Trong khi sử dụng công thức, dấu $ sẽ giúp bạn cố định Table_array khi copy công thức cho các ô dữ liệu khá. Bạn có thể trực tiếp thêm dấu $ (VD: $H$6:$J$13) trong công thức hoặc sử dụng nút F4 sau khi chọn phạm vi.

Xem ngay bài hay nhất:  Hàm lấy ký tự bất kỳ trong Excel - 25giay.vn

Hàm HLOOKUP

3Ví dụ hàm HLOOKUP

Ví dụ 1: Xếp loại học sinh theo điểm

Ở ví dụ ở dưới, ta cần xếp loại học sinh trong Bảng 1 (B3:D8) với dữ kiện ở Bảng 2 (B11:F12).

Xếp loại học sinh theo điểm

Tại ô D4, ta sử dụng hàm HLOOKUP như sau:

Hàm HLOOKUP sẽ dò tìm điểm số ở ô C4 trong Bảng 2 từ trái qua phải. Khi tìm thấy giá trị gần bằng, nó sẽ trả về kết quả xếp loại tương ứng nằm ở hàng 2.

Sử dụng hàm HLOOK để xếp loại học sinh theo điểm

Ví dụ 2: Tính phụ cấp theo chức vụ

Ở ví dụ ở dưới, ta cần tính mức phụ cấp trong Bảng 1 (B3:D8) với dữ kiện ở Bảng 2 (B11:E12).

Tính phụ cấp theo chức vụ

Tại ô D4, ta sử dụng hàm HLOOKUP như sau:

Hàm HLOOKUP sẽ dò tìm giá trị ở ô C4 trong Bảng 2 từ trái qua phải. Khi tìm thấy giá trị đúng, nó sẽ trả về kết quả mức phụ cấp tương ứng nằm ở hàng 2.

Sử dụng hàm HLOOKUP để tính phụ cấp theo chức vụ

4Hàm HLOOKUP kết hợp với hàm IF

Ở ví dụ dưới, ta có Bảng 1 (B3:E11) gồm tên nhân viên, nhóm của nhân viên, doanh số của nhân viên.

Dựa vào Bảng 2 (B14:F15), nếu nhân viên thuộc nhóm A, B, C, D có doanh số lớn hơn 18, 20, 17, 19, nhân viên được đánh giá là “Đạt”, nếu không là “Không Đạt”.

Ví dụ hàm HLOOKUP kết hợp hàm IF

Tại ô E4, ta sử dụng hàm IF kết hợp hàm HLOOKUP như sau:

Hàm HLOOKUP lúc này sẽ dò tìm và trả về chỉ tiêu tương ứng của nhóm A (ô C4) từ Bảng 2. Lúc này, ta sử dụng hàm IF để so sánh doanh số thực tế (ô D4) với chỉ tiêu và trả về kết quả “Đạt” hoặc “Không Đạt”

Xem ngay bài hay nhất:  Lỗi #NAME? trong Excel là gì? Nguyên nhân gây lỗi và cách khắc

Sử dụng hàm HLOOKUP kết hợp hàm IF

Mời bạn tham khảo một số mẫu laptop đang kinh doanh tại Điện máy XANH

Trên đây là bài viết chia sẻ cho bạn cách dùng hàm HLOOKUP trong Excel. Mong rằng những thông tin này đã giúp ích cho bạn trong việc sử dụng hàm HLOOKUP.