Hướng dẫn sử dụng Hàm FORECAST dự đoán giá trị tương lai

Tháng Một 10, 2024

Hàm FORECAST (hay FORECAST.LINEAR) trong Excel trả về dự đoán giá trị tương lai dựa trên các giá trị hiện có được cung cấp. Đây là một loại hàm thống kê.

Hàm FORECAST.ETS trong Excel dự đoán giá trị tương lai bằng cách sử dụng phương pháp liên tuyến lũy thừa Exponential Triple Smoothing mang tính thời vụ.

Lưu ý: Hàm FORECAST là một hàm cũ. Do đó Microsoft Excel khuyên rằng nên sử dụng hàm FORECAST.LINEAR mới vì nó cũng tạo ra kết quả như nhau.

ham du bao trong

Hàm FORECAST.LINEAR

Bước 1. Hàm FORECAST.LINEAR dưới đây dự đoán giá trị tương lai dựa trên các giá trị hiện có được cung cấp.

=FORECAST.LINEAR(A12,$B$2:$B$11,$A$2:$A$11).

Giải thích: Khi ta kéo chốt ô chứa công thức hàm FORECAST.LINEAR xuống thì các tham chiếu tuyệt đối ($B$2:$B$11 và $A$2:$A$11) sẽ được cố định. Trong khi đó các tham chiếu tương đối A12 sẽ thay đổi thành A13 và A14…

Bước 2. Nhập giá trị 89 vào ô C11, chọn phạm vi A1:C14 và chèn vào đó một biểu đồ phân tán gồm đường thẳng và các điểm mốc.

image 221 01

Chú ý: Khi ta thêm đường xu hướng vào biểu đồ Excel, Excel có thể sẽ hiển thị một phương trình trong biểu đồ. Phương trình này sẽ dự đoán các giá trị tương lai giống nhau.

Hàm FORECAST.ETS

Hàm FORECAST.ETS trong Excel 2016 hoặc các phiên bản sau là một hàm cực kỳ tuyệt vời, cho phép ta tìm ra được mô hình theo thời kỳ.

Xem ngay bài hay nhất:  Cách sử dụng hàm tìm kiếm có điều kiện trong excel cực đơn giản

Bước 1. Hàm FORECAST.ETS dưới đây cho phép ta dự đoán giá trị tương lai bằng cách sử dụng phương pháp liên tuyến lũy thừa (Exponential Triple Smoothing).

=FORECAST.ETS(A14,$B$2:$B$13,$A$2:$A$13,1)

image 221 01

Chú ý:

  • 3 đối số cuối cùng được tùy chọn.
  • Đối số thứ tư cho biết độ dài của mô hình theo thời kỳ.
  • Giá trị mặc định của 1 cho biết thời kỳ được tìm ra tự động.

Bước 2. Nhập giá trị 49 vào ô C13, chọn dải ô A1:C17 và chèn vào đó một biểu đồ phân tán gồm các điểm mốc và đường thẳng nối các điểm.

image 221 02

Bước 3. Lúc này ta có thể sử dụng hàm FORECAST.ETS.SEASONALITY để tìm ra mô hình có thời kỳ dài nhất. Sau khi xem xong biểu đồ, ta có thể biết ngay được đáp án.

image 221 02

Kết luận: Trong ví dụ này, khi sử dụng hàm FORECAST.ETS ta có thể sử dụng giá trị thứ 4 làm đối số thứ tư.

FORECAST SHEET

Ta có thể sử dụng công cụ FORECAST SHEET trong Excel 2016 hoặc sau đó để tự động tạo các trang trính dự báo trực quan.

Bước 1. Chọn dải ô A1:B13 bên trên.

Bước 2. Trên tab Data, chọn nhóm Forecast, nhấn chọn Forecast Sheet.

image 221 03

Lúc này Excel sẽ chạy hộp thoại được hiển thị như hình bên dưới.

Bước 3. Xác định thời điểm kết thúc dự báo và thiết lập Confidence interval (ở chế độ mặc định là 95%). Tích chọn Detect Automatically để tìm ra thời kỳ tự động hoặc tích chọn Set Manually để thiết lập thủ công.

Xem ngay bài hay nhất:  Cách đưa Excel ra desktop Win 10 trong 1 nốt nhạc cực dễ dàng

image 221 03

Bước 4. Nhấn chọn Create.

Công cụ này sử dụng hàm FORECAST.ETS và tính ra giá trị tương lai giống nhau.

image 221 04

Giải thích: Tại kỳ thứ 13, ta có thể nắm chắc 95% rằng số lượt khách sẽ nằm giữa 86 và 94.

Để trở thành cao thủ Excel hãy xem thêm.