Cách sử dụng hàm UNIQUE trong Excel để lọc dữ liệu đơn giản nhất

Tháng Một 10, 2024

Trong một vùng nhất định, Excel cho phép bạn sử dụng hàm UNIQUE để lọc dữ liệu cực kì đơn giản chỉ với một vài thao tác. Mời bạn cùng tham khảo hướng dẫn cách sử dụng hàm UNIQUE trong Excel ở bài viết dưới đây nhé!

1 Hàm UNIQUE trong Excel là gì?

Định nghĩa: Hàm UNIQUE là hàm tính giúp lọc ra các giá trị duy nhất trong một danh sách hoặc dãy ô một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Ứng dụng:

  • Nhanh chóng lọc ra giá trị duy nhất trong bảng tính.
  • Có thể kết hợp với nhiều hàm trong Excel.
  • Tiện lợi, thuận tiện trong công việc.

Hàm UNIQUE

2 Công thức của hàm UNIQUE

Trong đó:

  • array: Là một vùng, cột hoặc hàng mà bạn cần lọc ra những giá trị duy nhất.
  • by_col: Là tham số không bắt buộc có giá trị mặc định là FALSE sắp xếp theo hàng và TRUE sắp xếp theo cột.
  • occurs_once: Là tham số không bắt buộc có giá trị mặc định là FALSE lọc lấy ra đại diện mỗi giá trị 1 lần và TRUE lọc lấy ra giá trị chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất trong array.
Xem ngay bài hay nhất:  2 Cách Vẽ Biểu đồ Histogram Trong Excel đơn Giản Cho Mọi Phiên

Công thức của hàm UNIQUE

3 Ví dụ của hàm UNIQUE

Hàm UNIQUE dùng để tìm giá trị duy nhất trong bảng

Ví dụ 1: Tìm giá trị duy nhất trong bảng sau.

Tìm giá trị duy nhất trong bảng

Bước 1: Nhập công thức =UNIQUE(A2:A10) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (B2).

Nhập công thức =UNIQUE(A2:A10) và nhấn Enter vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (B2).

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả. Kết quả hiển thị gồm 5 giá trị duy nhất, có nghĩa là chỉ những giá trị này xuất hiện trong dãy ô (A2:A10).

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Hàm UNIQUE kết hợp với hàm SORT

Ví dụ 2: Lập một danh sách giá trị duy nhất theo thứ tự tăng dần.

Lập một danh sách giá trị duy nhất theo thứ tự tăng dần.

Bước 1: Nhập công thức =SORT(UNIQUE(A2:A10)) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (B2).

Nhập công thức =SORT(UNIQUE(A2:A10)) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (B2).

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả. Bạn có thể thấy, sự kết hợp của hai hàm này sẽ lấy ra những giá trị duy nhất xuất hiện trong bảng và được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

4 Những lưu ý khi sử dụng hàm UNIQUE trong excel

Lọc trùng theo cột trong bảng dữ liệu

Ví dụ 3: Lọc ra danh sách các mặt hàng bán được (không trùng) của mỗi nhân viên.

ọc ra danh sách các mặt hàng bán được (không trùng) của mỗi nhân viên.

Bước 1: Nhập công thức =UNIQUE(B3:D3;TRUE;FALSE) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (B9).

Nhập công thức =UNIQUE(B3:D3;TRUE;FALSE) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (B9).

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Bước 3: Từ ô nhập công thức (B9), bạn chỉ cần kéo chuột xuống các dòng còn lại để hiện tất cả kết quả của các nhân viên khác.

Từ ô nhập công thức (B9), bạn chỉ cần kéo chuột xuống các dòng còn lại để hiện tất cả kết quả của các nhân viên khác.

Lấy giá trị xuất hiện duy nhất một lần trong danh sách

Ví dụ 4: Tìm những khách hàng đã sử dụng dịch vụ duy nhất một lần trong danh sách.

Xem ngay bài hay nhất:  Các Hàm Trong Excel Cơ Bản - Cách Sử Dụng Cho Dân Văn Phòng

Tìm những khách hàng đã sử dụng dịch vụ duy nhất một lần trong danh sách.

Bước 1: Nhập công thức =UNIQUE(B2:B10;;TRUE) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (C2).

Nhập công thức =UNIQUE(B2:B10;;TRUE) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (C2).

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Trên đây là bài viết hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm UNIQUE trong Excel để lọc dữ liệu trong một vùng nhất định đơn giản, nhanh nhất. Chúc các bạn thực hiện thành công! Nếu có thắc mắc hãy để lại trong phần bình luận nhé!