Cách Sử Dụng Hàm Choose Trong Excel Có Ví Dụ Minh Họa Chi Tiết

Tháng Một 10, 2024

Video Hướng Dẫn

Hàm CHOOSE là gì? Cú pháp hàm CHOOSE trong Excel

Tải File thực hành tại đây.

Hàm CHOOSE là hàm giúp tìm kiếm một giá trị trong một chuỗi giá trị có trong bảng tính với cú pháp:

=CHOOSE(index_num, value1, value2…).

Trong đó:

 • Index_num: Vị trí của dữ liệu trả về.
 • Value1: Giá trị trả về thứ 1.
 • Value2: Giá trị trả về thứ 2

Cách sử dụng hàm CHOOSE trong Excel

Ví dụ 1: Dùng hàm CHOOSE để tìm chữ

Ví dụ: Hãy sử dụng hàm CHOOSE để lấy giá trị chữ trong bảng sau:

hình dữ liệu ban đầu 1

Bạn nhập hàm: =CHOOSE(1,B2,B3,B4,B5)

Giải thích hàm:

 • CHOOSE: là lệnh hàm.
 • 1: là vị trí dữ liệu trả về là 1.
 • B2: là giá trị trả về thứ 1.
 • B3: là giá trị trả về thứ 2.
 • B4: là giá trị trả về thứ 3.
 • B5: là giá trị trả về thứ 4.

hình hàm choose ví dụ 1

Ví dụ 2: Kết hợp hàm CHOOSE và hàm SUM để tính tổng

Ví dụ: Hãy sử dụng hàm CHOOSE kết hợp hàm SUM để tính tổng giá trị trong bảng sau.

hình dữ liệu để tính tổng

Đầu tiên, bạn chọn một ô để hiển thị kết quả. Sau đó nhập công thức như sau:

Xem ngay bài hay nhất:  Cách tạo Drop List (danh sách thả xuống) trong Excel - Phương Tùng

=SUM(CHOOSE(2,B4:B16,C4:C16,D4:D16,E4:E16,F4:F16))

Giải thích hàm:

 • SUM, CHOOSE: là lệnh hàm.
 • 1: là vị trí dữ liệu trả về thứ 1.
 • B4:B16: là vùng giá trị trả về thứ 1.
 • C4:C16: là vùng giá trị trả về thứ 2.
 • D4:D16: là vùng giá trị trả về thứ 3.
 • E4:E16: là vùng giá trị trả về thứ 4.
 • F4:F16: là vùng giá trị trả về thứ 5.

hình ảnh dùng hàm tính tổng

Ví dụ 3: Dùng Choose hiển thị từng tùy chọn.

Ví dụ: Mình có bảng dữ liệu sau:

bảng dữ liệu ví dụ 3

Đề bài: Nếu tùy chọn là 1, hiển thị dòng chữ “top 5 bạn có điểm cao nhất”. Nếu tùy chọn là 2, hiển thị dòng chữ “top 5 bạn có điểm thấp nhất”. Và dưới dòng chữ đó là hiển thị danh sách sinh viên đạt điểm theo từng mức.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Nhập số 1 hoặc 2 vào ô E4.

Bước 2: Tại ô hiển thị dòng chữ, bạn nhập công thức: =CHOOSE(E4,”Top 5 bạn cao nhất”,”Top 5 bạn thấp nhất”)

Giải thích:

 • CHOOSE: là lệnh hàm.
 • E4: là ô chứa vị trí dữ liệu trả về 1 hoặc 2.
 • Nếu ô E4 trả về là 1 thì hiện dòng chữ “Top 5 bạn cao nhất”, còn nếu trả về 2 thì hiện dòng chữ “Top 5 bạn thấp nhất”.

hình ảnh trả về tùy chọn

Bước 3: Để hiển thị danh sách sinh viên, ta nhập công thức sau:

Hiển thị điểm: =CHOOSE($E$4,LARGE($B$5:$B$45,$F7),SMALL($B$5:$B$45,$F7))

Giải thích:

 • CHOOSE: là lệnh hàm.
 • LARGE: Hàm trả về giá trị lớn thứ k của tập dữ liệu.
 • SMALL: Hàm trả về giá trị nhỏ thứ k của tập dữ liệu.
 • $E$4: là vị trí dữ liệu trả về là 1 hoặc 2.
 • $B$5:$B$45: là vùng dữ liệu chứa giá trị trả về lớn hoặc nhỏ theo từng mức ở ô F7.
Xem ngay bài hay nhất:  Lỗi Đánh Chữ Bị Mất Trong Excel / 2023 / Top 12 # Xem Nhiều Nhất

hình ảnh dùng hàm choose để tính điểm

Hiển thị tên sinh viên: =XLOOKUP($G7,$B$5:$B$45,$A$5:$A$45,,0,1)

Giải thích:

 • XLOOKUP: Tìm giá trị trong một bảng hoặc dải ô theo hàng.
 • $G7: Đối tượng cần tìm kiếm trong bảng.
 • $B$5:$B$45: Vùng dữ liệu chứa đối tượng cần tìm kiếm.
 • $A$5:$A$45: Vùng dữ liệu chứa giá trị cần trả về.
 • 0: Trả về kết quả chính xác.
 • 1: Xét giá trị từ ô đầu tiên trở đi.

hình ảnh dùng hàm xlookup dò tìm

Ví dụ 4: Dùng hàm CHOOSE tạo biểu đồ

Ví dụ: Dựa vào bảng dữ liệu trong ví dụ 2, mình muốn dùng số liệu trong bảng để tạo biểu đồ tương ứng với mỗi tháng.

hình dữ liệu ví dụ 4

Các bước thực hiện:

Bước 1: Để hiển thị tên tháng trong bảng, bạn nhập công thức:

=CHOOSE(1,CHOOSE2!$B3,CHOOSE2!$C3,CHOOSE2!$D3,CHOOSE2!$E3,CHOOSE2!$F3).

Giải thích:

 • CHOOSE: là lệnh hàm.
 • 1: là vị trí dữ liệu trả về thứ 1.
 • CHOOSE2!$B3,CHOOSE2!$C3,CHOOSE2!$D3,CHOOSE2!$E3,CHOOSE2!$F3: Lần lượt tương ứng với từng tháng 1,2,3,4,5.

hình thể hiện bảng số liệu biểu đồ

Bước 2: Để hiển thị số liệu mỗi tháng, bạn giữ đúp chuột trái tại ô tên tháng và kéo xuống các dòng bên dưới.

hình hiển thị số liệu theo từng tháng

Trên đây là cách sử dụng hàm CHOOSE trong Excel chi tiết có ví dụ minh họa dễ hiểu. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn thực hiện được hàm CHOOSE trong công việc cũng như học tập và nếu bạn có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích bạn nhé.