Dò tìm theo hàng và cột trong excel – Hàm Index và match 12/2022

Tháng Một 10, 2024

Như tiêu đề của bài viết, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm INDEX và hàm MATCH để có thể dò tìm được giá trị trong excel. Việc dò tìm dữ liệu trong excel là công việc rất thường xuyên của các bạn học tin học, làm kế toán tại doanh nghiệp

1. Các loại dò tìm dữ liệu cơ bản trong excel.

Như các bạn đã biết, thông thường thì ta chỉ hay sử dụng cách dò tìm trong excel là dò tìm theo hàng và dò tìm theo cột ( Hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP). Đặc điểm của loại dò tìm này là dữ liệu dùng để dò tìm nằm song song, hay nói cách khác dữ liệu dò tìm nằm cùng giá trị đơn với dùng để so khớp, so sánh khi dò tìm lấy kết quả. Ở cách dò tìm này, ta chỉ có thể thực hiện so sánh mã hàng với một giá trị tương ứng ở bảng dò tìm duy nhất, vậy trường hợp ta cần lấy giá trị mà giá trị so khớp để lấy ra kết quả nằm trên cả hàng và cột thì sao, hãy đọc xuống bên dưới mục 2.

2. Dò tìm Phức tạp, dò tìm theo cả hàng và cả cột trong excel

Dò tìm theo hàng và cột là sao, có nghĩa là giá trị đó nằm tại điểm giao nhau của giá trị so khớp hàng và cột. Lúc này ta phải so khớp cả hai giá trị mới lấy ra được kết quả, nằm trên hàng và cột.

Xem ngay bài hay nhất:  Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng hàm và công thức

Hãy nhìn dữ liệu ở bảng dưới đây

hàm index và hàm match trong excel

Ta cần điền giá trị đơn giá cho cột đơn giá thì phải làm sao. Ở đây dòng đầu tiên Mã hàng là K kết hợp với hiệu là REVLON thì ta phải lấy giá trị là 300000. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm INDEX và hàm MATCH kết hợp với nhau để giải quyết bài tán này

Đầu tiên các bạn phải hiểu cấu trúc kết hợp của hàm INDEX và hàm MATCH như sau:

Cấu trúc:

= INDEX(Bảng dữ liệu cần lấy giá trị, MATCH(CỘT), MATCH(DÒNG))

Giải thích thêm:

MATCH(CỘT) = MATCH(Giá trị cột ở bảng cần so khớp với bảng giá trị, Cột ở bảng lấy giá trị so khớp, 0).

MATCH(DÒNG) = MATCH(Giá trị dòng ở bảng cần so khớp với bảng giá trị, Dòng ở bảng lấy giá trị so khớp, 0).

Vậy thì công thức mình sẽ đánh vào ô đơn giá là gì: Các bạn sẽ đánh vào như sau:

=INDEX($A$10:$E$13,MATCH(A4,$A$10:$A$13,0),MATCH(B4,$A$10:$E$10,0))

Sau khi bạn nhấn inter sẽ cho kết quả là 300000.

Như trên mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng hàm INDEX và MATCH kết hợp với nhau cho ra kết quả chính xác. Bạn nào chưa làm được có thể comment xuống dưới mình sẽ cố gắng trả lời cho bạn.

Vui lòng ghi rõ nguồn bài viết khi bạn phát hành thông tin từ website này

GV. Nguyễn Đình Ánh – MOS Master

Giảng dạy các chương trình dạy kèm tin học đi làm thực tế cho mọi đối tượng. Thành thạo hoàn toàn kỹ năng tin học văn phòng, gia sư tin học tại nhà

Xem ngay bài hay nhất:  Hướng dẫn cách in Excel trên 1 trang giấy A4 - An Lộc Việt