Cách tính tuổi trong Excel bằng 3 hàm có sẵn – Fptshop.com.vn

Tháng Một 10, 2024

Không có hàm đặc biệt nào để tính tuổi trong Excel, tuy nhiên có một số cách khác nhau để chuyển đổi ngày sinh thành tuổi. Vì vậy, bài viết này sẽ giải thích những ưu điểm và nhược điểm của từng cách tính tuổi trong Excel để xem phương pháp nào phù hợp cho công việc của bạn.

Cách tính tuổi trong Excel bằng hàm TODAY

Cách tính tuổi trong Excel - Ảnh 02

Cách tính tuổi trong Excel đơn giản nhất là sử dụng hàm TODAY. Mục đích của việc sử dụng hàm này là lấy thời gian hiện tại trừ đi ngày sinh trong một ô dữ liệu.

Giả sử ngày sinh nằm trong ô B5 như bảng tính mẫu bên hình trên, công thức tính tuổi theo năm như sau:

=(TODAY()-B5)/365

Cách tính tuổi trong Excel - Ảnh 03

Kết quả khi tính tuổi bằng công thức sử dụng hàm TODAY

Phần đầu tiên của công thức (TODAY()-B5) trả về sự khác biệt giữa ngày hiện tại và ngày sinh là ngày, sau đó bạn chia số đó cho 365 để được số năm. Công thức này rõ ràng và dễ nhớ, tuy nhiên có một vấn đề nhỏ. Trong hầu hết các trường hợp, nó trả về một số thập phân như được minh họa trong hình ảnh trên.

Để hiển thị số năm đầy đủ, bạn hãy sử dụng hàm INT để làm tròn số thập phân xuống số nguyên gần nhất. Trong ví dụ này, bạn hãy nhập công thức sau:

=INT((TODAY()-B5)/365)

Cách tính tuổi trong Excel - Ảnh 04

Sau khi nhấn Enter, bạn sẽ có kết quả là số tuổi của một người.

Xem ngay bài hay nhất:  Cách tạo sơ đồ xếp container - LetsPro

Hạn chế: Sử dụng cách tính tuổi trong Excel này tạo ra kết quả khá chính xác nhưng không hoàn hảo. Việc chia cho số ngày trung bình trong năm có thể khiến một số người bị sai tuổi. Ví dụ, nếu ai đó sinh vào ngày 29 tháng 2 và hôm nay là ngày 28 tháng 2, công thức sẽ tính thêm một ngày cho người đó.

Vì vậy, bạn có thể chia cho 365,25 thay vì 365 vì mỗi năm nhuận sẽ có 366 ngày. Tuy vậy, cách làm này cũng không hoàn hảo. Ví dụ, nếu bạn đang tính tuổi của một đứa trẻ chưa sống qua một năm nhuận, việc tính tuổi của trẻ bằng cách chia cho 365,25 sẽ tạo ra một kết quả sai.

Cách tính tuổi trong Excel bằng hàm YEARFRAC

Một cách đáng tin cậy hơn để tính tuổi trong Excel là sử dụng hàm YEARFRAC. Cú pháp của hàm YEARFRAC như sau:

=YEARFRAC(start_date, end_date, [base])

Trong đó:

  • Start_date: Ngày tháng năm sinh.
  • End_date: Bạn có thể sử dụng hàm TODAY () để trả về ngày hôm nay.
  • Base: Sử dụng đối số là 1 cho phép Excel chia số ngày thực tế mỗi tháng cho số ngày thực tế mỗi năm.

Giả sử ngày sinh nằm trong ô B5 của bảng tính như phần trên, công thức bạn phải nhập sẽ có dạng như sau:

=YEARFRAC(B5, TODAY(), 1)

Cách tính tuổi trong Excel - Ảnh 05

Giống như trong ví dụ trước, kết quả của hàm YEARFRAC cũng là một số thập phân. Để khắc phục điều này, hãy sử dụng hàm ROUNDDOWN với 0 trong đối số cuối cùng vì bạn không muốn có bất kỳ vị trí thập phân nào.

Xem ngay bài hay nhất:  Hướng dẫn 4 cách xóa định dạng trong Excel cực kì đơn giản - Gitiho

Vì vậy, đây là công thức YEARFRAC được cải tiến để tính tuổi trong Excel:

=ROUNDDOWN(YEARFRAC(B5, TODAY(), 1), 0)

Cách tính tuổi trong Excel - Ảnh 06

Sau khi Enter, bạn sẽ có kết quả như trên. Sao chép công thức cho các ô dữ liệu khác nếu muốn.

Cách tính tuổi trong Excel bằng hàm DATEDIF

Một cách khác để chuyển đổi ngày sinh thành tuổi trong Excel là sử dụng hàm DATEDIF. Công thức sử dụng với hàm này có dạng như sau:

=DATEDIF(start_date, end_date, unit)

Hàm này có thể trả về sự khác biệt giữa hai ngày trong các đơn vị thời gian khác nhau như năm, tháng và ngày, tùy thuộc vào giá trị bạn cung cấp trong đối số đơn vị (Unit). Với ý nghĩa như vậy, unit có thể sử dụng là:

  • Y: Trả về số năm đầy đủ giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
  • M: Trả về số tháng đầy đủ giữa các ngày.
  • D: Trả về số ngày giữa hai ngày.
  • YM: Trả về tháng, bỏ qua ngày và năm.
  • MD: Trả về sự khác biệt theo ngày, bỏ qua tháng và năm.
  • YD: Trả về sự khác biệt theo ngày , bỏ qua năm.

Vì chúng ta muốn tính tuổi theo năm, nên chúng ta sẽ sử dụng đơn vị “y” cho đối số Unit:

Trong ví dụ này, ngày sinh nằm trong ô B5 và bạn tham chiếu ô này trong công thức tuổi là:

=DATEDIF(B5, TODAY(), “y”)

Cách tính tuổi trong Excel - Ảnh 07

Không cần hàm làm tròn bổ sung trong trường hợp này vì công thức DATEDIF với đơn vị “y” đã tính số năm đầy đủ.

Xem ngay bài hay nhất:  3+ Cách tính tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng ai cũng làm được

Như bạn vừa thấy, việc tính tuổi theo số năm đầy đủ rất dễ dàng. Nếu bạn có thêm bất kỳ cách tính tuổi trong Excel nào khác thì đừng ngần ngại chia sẻ cho mọi người nhé.

Xem thêm:

Cách sử dụng hàm TODAY trong Excel

Cách sử dụng hàm OR trong Excel mà không phải ai cũng biết

Làm thế nào để sử dụng hàm xếp hạng trong Excel?