Cách đặt mật khẩu, khóa file Excel không cho chỉnh sửa, chặn sao

Tháng Một 10, 2024

Bạn không muốn người lạ thực hiện thao tác sao chép hay chỉnh sửa nội dung tài liệu, báo cáo quan trọng. Nếu bạn chưa biết làm cách nào để ngăn chặn, bảo mật dữ liệu cá nhân, mình sẽ hướng dẫn bạn các bước đặt mật khẩu cho file Excel không cho xem, chặn sao chép và chỉnh sửa. Cùng theo dõi ngay nhé!

Phone mới giá mời - Ưu đãi ngập trời

Nhấn chọn File

Bước 2: Tiếp tục, nhấn chọn Save As.

Nhấn chọn File

Nhấn chọn Save As

Bước 3: Màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại Save As, bạn cần chọn vị trí lưu file. Sau đó, bạn nhấn chọn nút Tools như hình.

Nhấn chọn Save As

Nhấn chọn nút Tools

Bước 4: Tiếp tục, nhấn chọn General Options.

Nhấn chọn nút Tools

Nhấn chọn General Options

Bước 5: Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị giao diện để bạn có thể đặt mật khẩu mở file Excel.

Nhấn chọn General Options

Đặt mật khẩu mở file Excel

Bước 6: Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận lại mật khẩu vừa đặt cho file.

Đặt mật khẩu mở file Excel

Xác nhận lại mật khẩu vừa đặt cho file

Bước 7: Cuối cùng, bạn nhấn Save để lưu lại thiết lập.

Xác nhận lại mật khẩu vừa đặt cho file

Nhấn Save

Bây giờ khi mở file Excel đó ra sẽ hiện bảng yêu cầu nhập mật khẩu mở file như hình dưới đây.

Nhấn Save

Yêu cầu nhập khóa

XEM NGAY bộ phần mềm chính hãng, sử dụng thả ga tại Thế Giới Di Động:

2. Cách xóa mật khẩu, khóa

Hướng dẫn nhanh

Mở file Excel và nhập mật khẩu > Chọn File > Nhấn chọn Save As > Chọn nút Tools > Chọn tiếp General Options > Xóa mật khẩu ở chế độ muốn hủy bỏ > Nhấn chọn OK. Vậy là bạn đã vừa xóa chế độ bảo mật tài liệu.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở file Excel và nhập mật khẩu

Yêu cầu nhập khóa

Mở file Excel bị khóa và nhập mật khẩu

Bước 2: Nhấn chọn File.

Mở file Excel bị khóa và nhập mật khẩu

Nhấn chọn File

Bước 3: Tiếp tục, nhấn chọn Save As.

Nhấn chọn File

Nhấn chọn Save As

Xem ngay bài hay nhất:  Cách dùng hàm Weekday chuyển ngày sang thứ trong Excel

Bước 4: Trên màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại Save As, bạn nhấn chọn nút Tools như hình.

Nhấn chọn Save As

Nhấn chọn nút Tools

Bước 5: Tiếp tục, nhấn chọn General Options.

Nhấn chọn nút Tools

Nhấn chọn General Options

Bước 6: Lúc này, bạn chỉ cần xóa mật khẩu ở chế độ mà mình muốn hủy bỏ > Nhấn chọn OK. Vậy là bạn đã vừa xóa chế độ bảo mật tài liệu rồi.

Nhấn chọn General Options

Xóa mật khẩu ở chế độ mà mình muốn hủy bỏ

III. Cách đặt mật khẩu, khóa bằng Protect Workbook

1. Cách cài đặt mật khẩu, khóa

Hướng dẫn nhanh

Mở file Excel cần đặt mật khẩu, chọn File > Nhấn chọn Protect Workbook > Chọn Encrypt with Password > Nhập mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu đã cài đặt > Nhấn chọn OK để lưu mật khẩu.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đầu tiên, bạn mở tài liệu cần đặt mật khẩu, nhấn chọn File.

Xóa mật khẩu ở chế độ mà mình muốn hủy bỏ

Nhấn chọn File

Bước 2: Tại tab Info, nhấn chọn Protect Workbook > Chọn Encrypt with Password.

Nhấn chọn File

Nhấn chọn Protect Workbook

Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị giao diện để bạn có thể nhập mật khẩu cho file Excel.

Nhấn chọn Protect Workbook

Nhập mật khẩu cho file Excel

Bước 4: Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận lại mật khẩu vừa đặt cho file.

Nhập mật khẩu cho file Excel

Xác nhận lại mật khẩu

Bây giờ khi mở file Excel đó ra sẽ hiện bảng yêu cầu nhập mật khẩu mở file như hình dưới đây.

Xác nhận lại mật khẩu

Yêu cầu nhập mật khẩu

2. Cách xóa mật khẩu, khóa

Hướng dẫn nhanh

Mở file Excel bị khóa và nhập mật khẩu > Chọn File > Nhấn chọn Protect Workbook > Chọn Encrypt with Password > Xóa mật khẩu đã cài đặt > Nhấn chọn OK.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở file Excel và nhập mật khẩu

Yêu cầu nhập mật khẩu

Mở file Excel bị khóa và nhập mật khẩu

Bước 2: Nhấn chọn File.

Mở file Excel bị khóa và nhập mật khẩu

Nhấn chọn File

Bước 2: Nhấn chọn Protect Workbook > Chọn Encrypt with Password.

Nhấn chọn File

Nhấn chọn Protect Workbook

Bước 3: Xóa mật khẩu mà bạn đã đặt cho file Excel > Nhấn chọn OK.

Nhấn chọn Protect Workbook

Xóa mật khẩu, nhấn chọn Ok

IV. Cách tạo mật khẩu cho sheet trên Excel

1. Cách cài đặt mật khẩu, khóa

Hướng dẫn nhanh

Mở sheet Excel cần đặt mật khẩu, chọn Review > Nhấn chọn Protect Sheet > Nhập mật khẩu và nhấn chọn OK > Nhập lại mật khẩu để xác nhận và nhấn chọn OK > Vậy là bạn đã cài xong khóa cho trang tính trên Excel.

Xem ngay bài hay nhất:  Các hàm cơ bản trong Excel kế toán cần nắm rõ

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đầu tiên, bạn mở tài liệu cần đặt mật khẩu, chọn sheet (trang tính) muốn khóa chỉnh sửa > Nhấn chọn Review.

Xóa mật khẩu, nhấn chọn Ok

Nhấn chọn Review

Bước 2: Nhấn chọn Protect Sheet để khóa trang tính đó.

Nhấn chọn Review

Nhấn chọn Protect Sheet

Bước 3: Tiếp theo bạn nhập mật khẩu để khóa chỉnh sửa > Nhấn chọn OK.

Nhấn chọn Protect Sheet

Nhập mật khẩu để khóa chỉnh sửa

Bước 4: Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu để xác nhận > Nhấn chọn OK.

Nhập mật khẩu để khóa chỉnh sửa

Nhập lại mật khẩu để xác nhận

Cuối cùng, bạn sẽ thấy thanh công cụ định dạng và chỉnh sửa của trang tính đó được làm mờ như hình. Vậy là bạn đã đặt mật khẩu cho sheet thành công!

Nhập lại mật khẩu để xác nhận

Khóa chỉnh sửa và định dạng

2. Cách xóa mật khẩu, khóa

Hướng dẫn nhanh

Mở sheet Excel đã đặt mật khẩu, chọn Review > Nhấn chọn Unprotect Sheet > Nhập mật khẩu đã cài đặt của trang tính đó > Nhấn chọn OK. Vậy là bạn đã vừa xóa mật khẩu cho trang tính Excel.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đầu tiên, bạn mở sheet (trang tính) muốn xóa mật khẩu đã tạo > Nhấn chọn Review.

Khóa chỉnh sửa và định dạng

Nhấn chọn Review

Bước 2: Nhấn chọn Unprotect Sheet để xóa khóa đã tạo cho trang tính đó.

Nhấn chọn Review

Nhấn chọn Unprotect Sheet

Bước 3: Tiếp theo bạn nhập mật khẩu đã cài đặt > Nhấn chọn OK.

Nhấn chọn Unprotect Sheet

Nhập mật khẩu đã cài đặt

Cuối cùng, bạn sẽ thấy thanh công cụ định dạng và chỉnh sửa của trang tính hiển thị như bình thường!

Nhập mật khẩu đã cài đặt

Mở khóa

V. Cách bật bảo vệ một vùng dữ liệu Excel bất kỳ

1. Cách cài đặt mật khẩu, khóa

Hướng dẫn nhanh

  • Bôi đen toàn bộ nội dung trang tính > Chọn chuột phải > Chọn Format Cells… > Bỏ tích Locked cho trang tính trong mục Protection.
  • Bôi đen vùng muốn tạo khóa > Chọn chuột phải > Chọn Format Cells… > Chọn tích Locked trong mục Protection.
  • Nhấn chọn Review > Chọn mục Allow Users to Edit Ranges/ Allow Edit Ranges > Nhấn chọn New > Nhập mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu > Nhấn chọn OK.
  • Chọn Protect Sheet trong hộp thoại Allow Users to Edit Ranges/ Allow Edit Ranges > Nhập mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu > Nhấn chọn OK. Vậy là bạn đã tạo mật khẩu cho vùng dữ liệu thành công!

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bôi đen toàn bộ nội dung trang tính. Nhấn chọn chuột phải sau đó chọn Format Cells…

Xem ngay bài hay nhất:  Cách đưa Excel ra desktop Win 10 trong 1 nốt nhạc cực dễ dàng

Mở khóa

Nhấn chọn chuột phải, chọn Format Cells…

Bước 2: Trong mục Protection, bạn bỏ dấu tích ở phần Locked > Nhấn chọn OK.

Nhấn chọn chuột phải, chọn Format Cells...

Bỏ dấu tích ở phần Locked

Bước 3: Chọn vùng dữ liệu Excel mà bạn cần khóa > Nhấn chọn chuột phải > Chọn Format Cells…

Bỏ dấu tích ở phần Locked

Nhấn chọn chuột phải tại vùng, chọn Format Cells…

Bước 4: Trong mục Protection, bạn nhấn chọn lại dấu tích ở phần Locked > Nhấn chọn OK.

Nhấn chọn chuột phải tại vùng, chọn Format Cells...

Nhấn chọn lại dấu tích ở phần Locked

Bước 5: Nhấn chọn Review > Chọn mục Allow Users to Edit Ranges/ Allow Edit Ranges.

Nhấn chọn lại dấu tích ở phần Locked

Chọn mục Allow Users to Edit Ranges

Bước 6: Trong hộp thoại vừa xuất hiện, bạn nhấn chọn New.

Chọn mục Allow Users to Edit Ranges

Nhấn chọn New

Bước 7: Sau đó, bạn nhập mật khẩu cho vùng cần khóa như hình bên dưới > Nhấn chọn OK.

Nhấn chọn New

Nhập mật khẩu cho vùng cần khóa, chọn OK

Bước 8: Bạn được yêu cầu nhập lại mật khẩu để xác nhận > Nhấn chọn OK.

Nhập mật khẩu cho vùng cần khóa, chọn OK

Nhập lại mật khẩu để xác nhận

Bước 9: Tiếp theo, chọn Protect Sheet trong hộp thoại Allow Users to Edit Ranges.

Nhập lại mật khẩu để xác nhận

Chọn Protect Sheet trong hộp thoại Allow Users to Edit Ranges

Bước 10: Bạn nhập mật khẩu để khóa chỉnh sửa > Nhấn chọn OK.

Chọn Protect Sheet trong hộp thoại Allow Users to Edit Ranges

Nhập mật khẩu để khóa chỉnh sửa

Bước 11: Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu để xác nhận > Nhấn chọn OK.

Nhập mật khẩu để khóa chỉnh sửa

Xác nhận mật khẩu

Cuối cùng, khi nhấn chọn vào vùng đã khóa, bạn sẽ thấy xuất hiện lệnh yêu cầu mật khẩu tương tự bên dưới. Vậy là bạn đã tạo mật khẩu cho vùng dữ liệu thành công!

Xác nhận mật khẩu

Hộp thoại yêu cầu nhập khóa

2. Cách xóa mật khẩu, khóa

Hướng dẫn nhanh

Chọn vùng dữ liệu đã khóa > Chọn Review > Nhấn chọn Unprotect Sheet > Nhập mật khẩu đã đặt > Nhấn chọn OK.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bạn chọn vùng dữ liệu đã khóa mật khẩu > Nhấn chọn Review.

Hộp thoại yêu cầu nhập khóa

Nhấn chọn Review

Bước 2: Nhấn chọn Unprotect Sheet để xóa khóa đã tạo.

Nhấn chọn Review

Nhấn chọn Unprotect Sheet

Bước 3: Tiếp theo bạn nhập mật khẩu đã tạo cho vùng đó > Nhấn chọn OK.

Nhấn chọn Unprotect Sheet

Nhập mật khẩu đã tạo cho vùng đó

Trên đây là bài viết chi tiết hướng dẫn bạn các cách cài đặt mật khẩu, khóa cho file Excel. Hy vọng sẽ giúp cho bạn bảo mật tài liệu, ngăn chặn người lạ sao chép và chỉnh sửa nội dung. Chúc bạn thực hiện thành công!