2 cách thêm quản trị viên cho nhóm Messenger nhanh, đơn giản

Tháng Một 10, 2024

Bạn đang tìm kiếm cách thêm quản trị viên trên Messenger để giúp quản lý nhóm hiệu quả hơn, tốt hơn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn 2 cách thêm quản trị viên cho nhóm Messenger nhanh, đơn giản.

2 cách thêm quản trị viên cho nhóm Messenger nhanh, đơn giản

2 cách thêm quản trị viên cho nhóm Messenger nhanh, đơn giản

1. Cách thêm quản trị viên cho nhóm Messenger trên điện thoại

Hướng dẫn nhanh

  • Mở ứng dụng Messenger, chọn nhóm mà bạn muốn thêm quản trị viên trên Messenger > Nhấn vào tên nhóm.
  • Chọn Xem thành viên nhóm.
  • Nhấn vào tên người mà bạn muốn thêm quyền quản trị viên > Chọn Chỉ định làm quản trị viên.
  • Chọn Chỉ định làm quản trị viên.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Messenger, chọn nhóm mà bạn muốn thêm quản trị viên trên Messenger > Nhấn vào tên nhóm.

họn nhóm mà bạn muốn thêm quản trị viên trên Messenger > Nhấn vào tên nhóm

Chọn nhóm mà bạn muốn thêm quản trị viên trên Messenger > Nhấn vào tên nhóm

Bước 2: Chọn Xem thành viên nhóm.

Chọn Xem thành viên nhóm

Chọn Xem thành viên nhóm

Bước 3: Nhấn vào tên người mà bạn muốn thêm quyền quản trị viên > Chọn Chỉ định làm quản trị viên.

Xem ngay bài hay nhất:  Cách chia sẻ màn hình qua Facebook Messenger trên điện thoại

Nhấn vào tên người mà bạn muốn thêm quyền quản trị viên > Chọn Chỉ định làm quản trị viên

Nhấn vào tên người mà bạn muốn thêm > Chọn Chỉ định làm quản trị viên

Bước 4: Chọn Chỉ định làm quản trị viên.

Chọn Chỉ định làm quản trị viên

Chọn Chỉ định làm quản trị viên

Để xóa quyền quản trị viên của người mà bạn muốn xóa, bạn chỉ cần nhấn vào tên người muốn xóa > Chọn Gỡ vai trò quản trị viên.

Nhấn vào tên người muốn xóa > Chọn Gỡ vai trò quản trị viên

Nhấn vào tên người muốn xóa > Chọn Gỡ vai trò quản trị viên

Chọn Gỡ vai trò quản trị viên.

Chọn Gỡ vai trò quản trị viên

Chọn Gỡ vai trò quản trị viên

2. Cách thêm quản trị viên trên Messenger trên máy tính

Hướng dẫn nhanh

  • Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng trò chuyện.
  • Chọn nhóm mà bạn muốn thêm quản trị viên trên Messenger > Nhấn vào tên nhóm > Chọn Thành viên.
  • Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên người mà bạn muốn thêm quyền quản trị viên > Chọn Chỉ định làm quản trị viên.
  • Chọn Chỉ định làm quản trị viên.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng trò chuyện.

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng trò chuyện

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng trò chuyện

Bước 2: Chọn nhóm mà bạn muốn thêm quản trị viên trên Messenger > Nhấn vào tên nhóm > Chọn Thành viên.

Chọn nhóm mà bạn muốn thêm quản trị viên trên Messenger > Nhấn vào tên nhóm > Chọn Thành viên

Chọn nhóm muốn thêm quản trị viên > Nhấn vào tên nhóm > Chọn Thành viên

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên người mà bạn muốn thêm quyền quản trị viên > Chọn Chỉ định làm quản trị viên.

Xem ngay bài hay nhất:  Xử lý Instagram bị lỗi không đăng nhập được trên máy tính - Fastcare

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên người mà bạn muốn thêm quyền quản trị viên > Chọn Chỉ định làm quản trị viên

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên > Chọn Chỉ định làm quản trị viên

Bước 4: Chọn Chỉ định làm quản trị viên.

Chọn Chỉ định làm quản trị viên

Chọn Chỉ định làm quản trị viên

Để xóa quyền quản trị viên của người mà bạn muốn xóa, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên người mà bạn muốn xóa > Chọn Gỡ vai trò quản trị viên.

hấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên người mà bạn muốn xóa > Chọn Gỡ vai trò quản trị viên

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên > Chọn Gỡ vai trò quản trị viên

Chọn Xóa.

Chọn Xóa

Chọn Xóa

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn 2 cách thêm quản trị viên cho nhóm Messenger nhanh, đơn giản. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!