Cách dùng hàm AND kết hợp hàm OR trong Excel có bài tập kèm lời

Tháng Một 10, 2024

Hàm AND và OR trong Excel được kết hợp với nhau để kiểm tra và xử lý nhiều điều kiện khác nhau và nếu bạn chưa biết cách kết hợp hai hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn cách kết hợp hai hàm này nhé.

I. Ứng dụng của hàm OR và AND trong Excel

  • Giúp bạn kiểm tra và xử lí nhiều điều kiện khác nhau.
  • Thao tác chuyên nghiệp hơn khi sử dụng Excel.
  • Kết hợp được với hàm IF và nhiều hàm khác để hỗ trợ công việc.

II. Cú pháp hàm OR và AND trong Excel

1. Hàm OR

Cú pháp hàm OR: =OR(logical1,[logical2],…)

Trong đó:

  • Logical1: Là các mệnh đề, giá trị logic hay công thức cần kiểm tra.
  • Logical2,…: Là các giá trị mệnh đề khác và không bắt buộc.

2. Hàm AND

Cú pháp hàm AND: =AND(logical1,[logical2],…)

Trong đó:

  • Logical1: Là các mệnh đề, giá trị logic hay công thức cần kiểm tra.
  • Logical2,…: Là các giá trị mệnh đề khác và không bắt buộc.
Xem ngay bài hay nhất:  Nhập văn bản bằng giọng nói excel - Lingocard.vn

III. Cách kết hợp hàm OR và AND trong Excel

1. Cách kết hợp

Ví dụ: Hãy sử dụng hàm AND và OR để kiểm tra giá trị trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, bạn nhập hàm =AND(B3=C3,OR(A3=”Chanh”,A3=”Cam”)) vào ô tham chiếu để kiểm tra.

Ví dụ minh họa hàm AND và OR

Ví dụ minh họa hàm AND và OR

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng trỏ chuột kéo xuống để hiển thị các kết quả còn lại như hình.

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

2. Bài tập thực hành

Bài tập 1: Sử dụng hàm AND và OR để kiểm tra hàng trong bảng dữ liệu sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, bạn nhập hàm =AND(OR(A3=”Cam”,A3=”Xoài”),B3=C3,D3=”A”) vào ô tham chiếu kết quả để kiểm tra.

Bài tập hàm AND kết hợp hàm OR để kiểm tra hàng

Bài tập hàm AND kết hợp hàm OR để kiểm tra hàng

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng trỏ chuột kéo xuống để hiển thị các kết quả còn lại như hình.

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Bài tập 2: Sử dụng hàm IF kết hợp hàm AND và OR để kiểm tra hàng trong bảng dữ liệu sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, bạn nhập hàm =IF(AND(D3=”B”,B3=C3,OR(A3=”Chanh”,A3=”Xoài”)),”Hết hàng”) vào ô tham chiếu để kiểm tra.

Ví dụ minh họa hàm IF kết hợp hàm AND và OR

Ví dụ minh họa hàm IF kết hợp hàm AND và OR

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng trỏ chuột kéo xuống để hiển thị các kết quả còn lại như hình.

Xem ngay bài hay nhất:  Hướng dẫn cách khóa dòng, khóa cột trong Excel chi tiết nhất - Unica

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Trên đây là cách dùng hàm AND và OR trong Excel chi tiết, có bài tập kèm lời giải. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn thực hiện kết hợp được hàm AND và OR trong công việc cũng như học tập và nếu bạn có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đứng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích bạn nhé.