AGILITY: NĂNG LỰC THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP

Tháng Một 10, 2024

AGILITY: NĂNG LỰC THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP

Năng lực tổ chức là lĩnh vực được quan tâm, nghiên cứu bởi nhiều chuyên gia phát triển tổ chức trên thế giới trong nhiều năm. Trong đó, Dave Ulrich và các đồng nghiệp đã có những đóng góp rất tích cực trong nghiên cứu các năng lực mà tổ chức cần có để đạt được thành công. Theo ông, năng lực tổ chức được định nghĩa là những gì tổ chức được biết đến, và thực hiện xuất sắc để chuyển giao giá trị cho các bên liên quan chính của nó: khách hàng, đội ngũ và chủ đầu tư. Tổ chức có được năng lực phù hợp sẽ tạo được niềm tin, sự đánh giá cao từ chính những cổ đông của công ty. Năng lực tổ chức cao thúc đẩy gia tăng sự hài lòng của khách hàng khi họ nhận được giá trị mình mong đợi, từ đó nâng cao lòng trung thành và lợi nhuận trên mỗi khách hàng. Một cách trực tiếp, các yếu tố về năng lực tổ chức có thể làm người lao động có tinh thần tích hơn, làm việc với hiệu suất cao hơn.

Sau nhiều năm nghiên cứu, Dave Ulrich cùng cộng sự đã chỉ ra những Năng lực tổ chức dẫn dắt tới thành công theo các cấp bậc:

agility la gi

Tính đổi mới sáng tạo, sự thích ứng với môi trường siêu biến động, đòi hỏi tổ chức đạt tới tầm thích ứng lanh lẹ Agility. Đó là khả năng dự đoán và nhanh chóng đáp ứng các cơ hội thị trường mới. Agility kết hợp khả năng thay đổi, học hỏi liên tục, hành động nhanh chóng và linh hoạt cho cả tổ chức và cá nhân. Trong một thế giới của sự thay đổi không ngừng, phản ứng lanh lẹ quan trọng ở bốn cấp độ với tổ chức.

1. Chiến lược thích ứng nhanh (Strategic Agility)

Chiến lược thích ứng nhanh khác biệt với chiến lược kinh doanh giành chiến thắng trong ngắn hạn khi nó thay đổi ở các điểm:

  • Từ vị trí chuyên gia trong ngành thành vị trí dẫn đầu
  • Từ tập trung vào mở rộng thị phần sang tận dụng cơ hội thị trường
  • Từ định vị hình ảnh trên thị trường sang tương tác và kết nối với khách hàng
  • Từ khai thác thị trường hiện có sang tạo ra thị trường mới
  • Đánh bại cạnh tranh để xác định lại sự cạnh tranh
  • Kế hoạch chi tiết về hành động cho các quy trình lựa chọn Agile
Xem ngay bài hay nhất:  Tags là gì? Tags trong thiết kế web có ý nghĩa thế nào?

Sự thay đổi, điều chỉnh nhanh về chiến lược có thể giảm đi các hành động giành chiến thắng trong hiện tại. Thay vào đó, nó xây dựng năng lực tổ chức để có thể thích ứng và thay đổi phù hợp với môi trường. Chiến lược có sự cập nhật liên tục và nhanh chóng khi lựa chọn thị trường và cách chơi.

Chiến lược phản ứng nhanh cũng đòi hỏi lãnh đạo doanh nghiệp phải hiểu rõ bối cảnh và môi trường kinh doanh, và nhằm mục tiêu dự đoán chính xác nhu cầu của các bên liên quan trong tương lai. Ví dụ, chiến lược tìm kiếm, phân tích những thông tin tập trung vào khách hàng để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới cho khách hàng trong tương lai.

2. Tổ chức thích ứng nhanh (Organization Agility)

Sự thích ứng lanh lẹ của tổ chức cho phép tổ chức dự đoán và nhanh chóng đáp ứng các điều kiện thị trường năng động. Nhiều tổ chức agile hơn có khả năng giành chiến thắng cao hơn trong thị trường khách hàng và nhà đầu tư.

Các tổ chức không thể thay đổi nhanh như yêu cầu bên ngoài của thị trường, khách hàng sẽ nhanh chóng tụt lại phía sau, không bao giờ theo kịp xu hướng. Phản ứng nhanh chóng với các cơ hội khách hàng trong tương lai và đổi mới nhanh chóng các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh giúp các tổ chức giành chiến thắng. Sự phản ứng nhanh nhẹn của tổ chức được tăng cường khi các tổ chức: tạo ra các nhóm tập trung vào thị trường, có thể thay đổi nhanh chóng để tạo ra và xác định các cơ hội mới; cho phép các giá trị phát triển để phù hợp với văn hóa và bản sắc doanh nghiệp; có kỷ luật cao để thay đổi xảy ra nhanh chóng. Các tổ chức này liên tục thử nghiệm, cải thiện, xóa bỏ ranh giới bên trong giữa các bộ phận và bên ngoài với khách hàng và tạo ra các mạng hoặc hệ sinh thái để phát triển.

3. Cá nhân thích ứng nhanh (Individual Agility)

Individual Agility là khả năng học hỏi và phát triển của mọi người và cả các nhà lãnh đạo. Các cá nhân thích ứng nhanh hơn tìm thấy hạnh phúc cá nhân và mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn.

Xem ngay bài hay nhất:  Tiêu chí là gì? Thước đo sự chuẩn mực để đánh giá mọi vấn đề

Khả năng học hỏi nhanh là một trong những yếu tố quan trọng của năng lực lãnh đạo hiệu quả. Những cá nhân không thể thay đổi nhanh như nhu cầu công việc của họ có tác động hạn chế tới tổ chức. Sự thích ứng nhanh của cá nhân là kết hợp của tư duy và tập hợp các kỹ năng (ví dụ: đặt câu hỏi, chấp nhận rủi ro thích hợp). Do đó, sự nhanh nhẹn của cá nhân xuất phát từ một khuynh hướng tự nhiên là học hỏi, thay đổi và hành động nhanh chóng.

4. Nguồn nhân lực thích ứng nhanh (Human Resource Agility)

Các hoạt động quản trị nguồn nhân lực xoay quanh con người, hiệu suất, thông tin và công việc có thể được tạo ra để thúc đẩy chiến lược, tổ chức và sự nhanh nhẹn cá nhân.

Mọi người có thể được thuê, thăng chức và đào tạo để chuẩn bị và khuyến khích sự thay đổi nhanh của tổ chức và cá nhân. Ví dụ, sự điều chỉnh nhanh có thể trở thành một yếu tố hành vi trong các lựa chọn tài năng. Nếu lãnh đạo đặt đúng người vào đúng thời điểm, họ không phải lo lắng về chiến lược vì điều đó sẽ xảy ra. Việc sắp xếp, sử đụng nguồn nhân lực hợp lý có vai trò chính thúc đẩy chiến lược, tổ chức và sự nhanh nhẹn cá nhân.

Phần thưởng có thể được liên kết với sự nhanh nhẹn hoặc khả năng thay đổi và thích nghi. Các phần thưởng về tài chính có thể được xác định dựa trên các kỹ năng nhanh nhẹn như học tập và thay đổi. Phần thưởng phi tài chính có thể cho thấy tầm quan trọng của Agility. Trong một công ty, khi họ tổ chức cuộc họp 100 nhà lãnh đạo, quản lý hàng đầu của họ, họ đã mời mười nhân viên vào nhóm lãnh đạo này không phải bằng chức danh mà bằng sự đóng góp gần đây. Khi họ thông tin cho các nhân viên về việc được tham dự cuộc họp này, họ nói thêm rằng năm nhân viên thích ứng nhanh nhẹn (hoặc đổi mới hoặc thay đổi hoặc học hỏi) ở đây vì họ đã thành công trong các sáng kiến ​​của mình; năm người còn lại thất bại nhưng tập trung vào các ưu tiên đúng đắn và bài học kinh nghiệm của họ cũng sẽ có giá trị trong tương lai.

Xem ngay bài hay nhất:  Marketing offline là gì? Những điều cần biết về marketing offline

Cuối cùng, công việc có thể được tổ chức để thúc đẩy sự thích ứng nhanh. Các công ty Agile đang ngày càng tạo ra các nhóm hiệu suất cao, tập trung vào các cơ hội thị trường; họ cũng cho phép các đội nhóm đó hành động độc lập để hoàn thành mục tiêu của họ một cách nhanh chóng. Nhưng các tổ chức thích ứng nhanh đi xa hơn để đảm bảo rằng các nhóm độc lập được kết nối với các nhóm khác. Sự kết nối của các nhóm độc lập với các hệ sinh thái phụ thuộc lẫn nhau thể chế hóa sự thích ứng.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, môi trường siêu biến động đòi hỏi doanh nghiệp nỗ lực và thích ứng với thị trường để không bị bỏ lại phía sau. Nhiều doanh nghiệp nói về trải nghiệm khách hàng, chuyển đổi số hay đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên năng lực tổ chức lại chưa đáp ứng thực tế. Hầu hết doanh nghiệp mới chỉ dừng ở mức kiểm soát, giám sát con người. Để đạt được năng lực thích ứng nhanh mà không phá hỏng tổ chức, không cách nào khác hơn là nỗ lực xây dựng năng lực tổ chức. Tư duy áp đặt hay chạy chọt, đối phó không giúp tổ chức lớn lên, và năng lực tổ chức cũng không thể đạt được bằng đi tắt hay suy nghĩ.

Tài liệu tham khảo:

Agility: The New Response to Dynamic Change

Wafa Triaa, Lilia Gzara, Hervé Verjus, 2016, Organizational agility key factors for dynamic business process management